Στην πρώτη έκθεση «IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services», η Xerox ανακηρύσσεται ηγέτης, για τη δέσμευσή της στην ασφάλεια των επιχειρήσεων και για το ευρύ φάσμα λύσεων εκτύπωσης και ασφάλειας εγγράφων που προσφέρει.

Η Xerox υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας με κεντρική λογική την πρόληψη των απειλών, αντιμετωπίζοντας δηλαδή τις απειλές που αφορούν στην ασφάλεια, πριν ακόμα γίνουν πρόβλημα. Με τις Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (Managed Print Services) της Xerox οι ρυθμίσεις ασφαλείας είναι εύκολα ορατές, η αποκατάσταση είναι αυτοματοποιημένη και οι πιθανές εισβολές παρακολουθούνται σε συσκευές, έγγραφα και δεδομένα.

«Τα τελευταία έξι χρόνια η Xerox κατέχει ηγετική θέση στο IDC MarketScape, εξετάζοντας τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και εγγράφων και την εξέλιξή της στις υπηρεσίες ροής εργασιών», δήλωσε ο Robert Palmer, διευθυντής έρευνας, Imaging, Printing and Document Solutions στην IDC. «Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της επιτυχίας και παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της Xerox στην αγορά».

Η νέα έκθεση της IDC επισημαίνει ότι η Xerox διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την εκτύπωση και την ασφάλεια εγγράφων με τη μορφή εργαλείων, μεθοδολογιών και υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν κάθε ανάγκη που συνδέεται με την ΙΤ στρατηγική ενός πελάτη. Η μεθοδολογία της Xerox για τη διασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης και των εγγράφων, βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία αναπτύσσεται από το επίπεδο της συσκευής, μέχρι τις εφαρμογές του πελάτη και την υποδομή των Πληροφορικών του Συστημάτων.

Εστιάζοντας σε συσκευές, δεδομένα και έγγραφα

Οι αστοχίες σε θέματα ασφαλείας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν η παραβίαση έγινε μέσα από μια συσκευή ή αν προέρχεται από σφάλμα υπαλλήλου ή από κακόβουλο χάκερ. Οι λύσεις MPS της Xerox επικεντρώνονται στην παρακολούθηση του οικοσυστήματος μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, δεδομένων και εγγράφων:

  • Ασφαλείς συσκευές: Οι συσκευές Xerox έχουν ενσωματωμένο λογισμικό από τη McAfee για την αποφυγή κατεστραμμένων αρχείων και κακόβουλων επιθέσεων. Η Xerox χρησιμοποιεί μια προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων για την πρόληψη, ανίχνευση, προστασία και αναφορά απειλών κατά της ασφάλειας των συσκευών.
  • Ασφαλή έγγραφα: Η Xerox προσφέρει Διαχείριση Ασφαλούς Εκτύπωσης που πιστοποιεί τους χρήστες με κωδικούς PIN πριν την εκτύπωση, έτσι ώστε τα έγγραφα να μην παραμένουν χωρίς επιτήρηση σε μια συσκευή. Παράλληλα, η ασφαλής εκτύπωση μέσω κινητού τηλεφώνου επιτρέπει στο εργατικό δυναμικό που βρίσκεται εν κινήσει να εκτυπώνει με ασφάλεια από οποιαδήποτε μέρος.
  • Ασφαλή δεδομένα: Όλες οι πληροφορίες που ταξιδεύουν προς και από μια συσκευή προστατεύονται με κρυπτογράφηση, ενώ έγγραφα με υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας μπορούν να επισημανθούν με μικροκείμενο, υδατογράφημα ή κώδικες QR. Η υπηρεσία User Analytics της Xerox προσθέτει επίσης ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, επιτρέποντας στους πελάτες να δουν ποιος εκτυπώνει, πότε και τι εκτυπώνει για να αποτρέψει την κακή χρήση στο εσωτερικό ενός οργανισμού.

«Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα έγγραφα και τις συσκευές και τον τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα και οι συσκευές συμμετέχουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε καλύτερα τη λογική της ασφαλούς λειτουργίας των Managed Print Services μέσα σε έναν οργανισμό», δήλωσε ο Ted Dezvane, ανώτερος αντιπρόεδρος, Managed Document Services, Xerox. «Στη Xerox, δεν εξετάζουμε μόνο τη συσκευή ή τον χρήστη ή τα έγγραφα – εξετάζουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πληροφορίας και δημιουργούμε λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στο περιβάλλον και τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά».

Νωρίτερα φέτος, η Xerox προχώρησε στο μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντων στην ιστορία της, παρουσιάζοντας 29 νέους εκτυπωτές και συσκευές πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένη την τεχνολογία ConnectKey®. Το νέο φάσμα λειτουργιών όχι μόνο μετατρέπει τις παραδοσιακές συσκευές εκτύπωσης σε έξυπνους «βοηθούς εργασίας», αλλά προσθέτει και χαρακτηριστικά ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων. Σύμφωνα με την έκθεση IDC MarketScape, «η Xerox προσφέρει ένα από τα ευρύτερα προγράμματα MPS της βιομηχανίας και μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλείς λύσεις εκτύπωσης και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών – ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή τον κλάδο στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται».

Σχετικά με το IDC MarketScape report: Το μοντέλο ανάλυσης προμηθευτών MarketScape της IDC έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια γενική εικόνα της ανταγωνιστικής ικανότητας των προμηθευτών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε μια δεδομένη αγορά. Η μεθοδολογία της έρευνας χρησιμοποιεί μια αυστηρή μεθοδολογία βαθμολόγησης που βασίζεται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά κριτήρια, με αποτέλεσμα μία γραφική απεικόνιση της θέσης κάθε κατασκευαστή / προμηθευτή σε μια συγκεκριμένη αγορά. Το IDC MarketScape report παρέχει ένα σαφές πλαίσιο στο οποίο οι προσφορές προϊόντων, υπηρεσιών, δυνατοτήτων και στρατηγικών, καθώς και οι τρέχοντες και μελλοντικοί παράγοντες επιτυχίας των κατασκευαστών / προμηθευτών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μπορούν να συγκριθούν ουσιαστικά. Το πλαίσιο παρέχει επίσης μια αξιολόγηση 360 βαθμών σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των σημερινών και μελλοντικών κατασκευαστών / προμηθευτών.