Συνεντεύξεις με περισσότερους από 500 διευθυντές μάρκετινγκ καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και προκλήσεις

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της IBM (NYSE: IBM), οι Διευθυντές Μάρκετινγκ με τις υψηλότερες επιδόσεις συνδυάζουν τα δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφόρηση σε βάθος η οποία, εν συνεχεία, θα τους προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των πελατών τους.

Η έρευνα, με τίτλο «Stepping Up to the challenge: How CMOs can start to close the aspirational gap» βασίζεται στα ευρήματα από κατΆ ιδίαν συζητήσεις με περισσότερους από 500 Διευθυντές Μάρκετινγκ από 56 χώρες και 19 κλάδους σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα, η οποία διεξάχθηκε από το Institute for Business Value (IBV) της IBM, αποκαλύπτει ότι το 94% των Διευθυντών Μάρκετινγκ πιστεύουν ότι η εξελιγμένη ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων (advanced analytics) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους στην επίτευξη των στόχων τους. Ωστόσο, ένας αυξημένος αριθμός Διευθυντών Μάρκετινγκ δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι για να επωφεληθούν από την εκρηκτική αύξηση των δεδομένων – το 82% σε σύγκριση με το 71% πριν από τρία έτη.

«Μετά από συζητήσεις με Διευθυντές Μάρκετινγκ από όλο τον κόσμο, κατέστη σαφές ότι ένας αυξημένος αριθμός εταιρειών σε όλους τους κλάδους καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να ενοποιήσουν τη φυσική και την ψηφιακή τους παρουσία έτσι, ώστε να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη, ενιαία εμπειρία πελάτη,» δήλωσε ο John Kennedy, επικεφαλής του τομέα Μάρκετινγκ των Global Business Services της IBM. «Ανταποκρινόμενοι, παρουσιάσαμε τον νέο φορέα συμβουλευτικών υπηρεσιών IBM Interactive Experience, προκειμένου να βοηθήσουμε τους Διευθυντές Μάρκετινγκ και άλλα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν εμπλουτισμένες και βασισμένες στα δεδομένα εμπειρίες για τους πελάτες τους και άλλους παράγοντες των επιχειρήσεών τους.»

Η έρευνα προσδιορίζει τρεις τύπους Διευθυντών Μάρκετινγκ: Traditionalists (37%), Social Strategists (33%) και Digital Pacesetters (30%). Οι Digital Pacesetters είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζουν ανώτερες οικονομικές επιδόσεις και διακρίνονται για την ετοιμότητά τους απέναντι στη δραματική αύξηση των δεδομένων και στην ανάπτυξη των καναλιών social και mobile, για την ενοποίηση των καναλιών φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την τακτική χρήση εξελιγμένων  analytics με στόχο την άντληση πληροφόρησης από τα δεδομένα των πελατών.

Το 63% των επικεφαλής επιχειρήσεων βασίζονται στους Διευθυντές Μάρκετινγκ για την παροχή βοήθειας στην κατάστρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής τους

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μετρήθηκε επίσης η επιρροή των Διευθυντών Μάρκετινγκ εντός των οργανισμών τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο της συμμετοχής τους σε θέματα στρατηγικής αυξάνεται. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των επικεφαλής επιχειρήσεων εμπλέκουν τους Διευθυντές Μάρκετινγκ στην κατάστρωση της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής των οργανισμών τους, με υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται μόνο για τους Οικονομικούς Διευθυντές (72%). Στην έρευνα υπογραμμίζεται η ανάγκη για στενότερη συνεργασία των Διευθυντών Μάρκετινγκ με τα άλλα ανώτατα στελέχη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που υποστηρίζονται από τα δεδομένα και την ανάλυση δεδομένων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι όταν ο Διευθυντής Μάρκετινγκ έχει στενή συνεργασία με το Διευθυντή Πληροφορικής η επιχείρηση είναι πιο πιθανό να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις συνολικά. Οι Διευθυντές Μάρκετινγκ με υψηλές επιδόσεις αναφέρεται ότι έχουν ισχυρότερη συνεργασία με τους Διευθυντές Πληροφορικής σε σύγκριση με όσους εμφάνισαν κατώτερες οικονομικές επιδόσεις.

Το 94% των επικεφαλής μάρκετινγκ πιστεύουν ότι το mobile θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική επιτυχία

Ομοίως όπως αισθάνονται ελλιπώς προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των δεδομένων, το 66% των Διευθυντών Μάρκετινγκ θεωρούν ότι είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι για την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που πολλοί εξ αυτών μπορούν να παρακολουθήσουν. Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Διευθυντές Μάρκετινγκ σήμερα προβληματίζονται λιγότερο για την παρακολούθηση των επωνυμιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την προσπάθεια αποκόμισης οικονομικού οφέλους από αυτά.

Επιπλέον, το 94% των επικεφαλής μάρκετινγκ θεωρούν ότι οι εφαρμογές για φορητές συσκευές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους στην επίτευξη των στόχων τους κατά τα επόμενα τρία έως πέντε έτη, σημειώνοντας αύξηση από το 80% πριν από τρία έτη. Η έρευνα κατέδειξε ότι ιδιαίτερα οι Digital Pacesetters έχουν προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας στρατηγικής mobile  με το 58% να διαθέτουν την ικανότητα διεξαγωγής συναλλαγών ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή συσκευής.

Σύμφωνα με πρόσφατη, νέα έκθεση White Space της Source for Consulting, ο τομέας συμβουλευτικών υπηρεσιών Global Business Services της IBM κατατάχθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των κορυφαίων 24 εταιρειών συμβουλευτικών υπηρεσιών του κόσμου, με βάση την ποιότητα και την επίδραση του πρωτοποριακού υλικού  που έχει δημιουργήσει.

 

Πληροφορίες σχετικά με την διεθνή έρευνα ΙΒΜ 2013 Global CSuite Studies.

Η IBM διεξήγαγε την ανάλυσή της με  κατΆ ιδίαν συναντήσεις συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα από 4.000 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και χρησιμοποιώντας μια διεθνή ομάδα αναλυτών στρατηγικής επιχειρήσεων, συμβούλων, επιστημόνων στο πεδίο των δεδομένων και στατιστικολόγων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα IBM Institute for Business Value (IBV) μπορείτε να βρείτε εδώ.

  
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πλήρη ευρήματα της έρευνας και σε case studies εδώ.