Η αξιοποίηση της δυναμικής των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ELPEDISON. Για την περαιτέρω επιτάχυνση της μετάβασης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η νέα πλατφόρμα θεωρείται θεμελιώδης για την εισαγωγή του Πλαισίου Διαχείρισης Δεδομένων ως βασική πρακτική σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Καθώς η πολυπλοκότητα και η κλίμακα της ανάπτυξης λογισμικού αυξάνονται, ενώ παράλληλα το περιβάλλον των υποδομών αξιοποιεί συνεχώς νέες τεχνολογικές τάσεις, η υιοθέτηση δομημένων διαδικασιών και ειδικών εργαλείων για συστηματική διαχείριση δεδομένων είναι επιτακτική. Η εφαρμογή της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων της ELPEDISON συμβαδίζει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, όπου τα δεδομένα θεωρούνται πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.

Η παροχή ορθών, συνεπών, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων θα επιτρέψει στην ELPEDISON να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών, να αυξήσει τη λειτουργική της απόδοση και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις. Συνολικά, η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την επιτάχυνση του προγράμματος Ψηφιοποίησης της ELPEDISON. Αποτελεί δε, το κλειδί για τη μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων της εταιρείας και τη διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης δεδομένων. Επιπλέον, η Πλατφόρμα θα παρέχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες δεδομένων και τις αντίστοιχες επιχειρηματικές λειτουργίες, ενώ θα συμβάλει στην οικοδόμηση της απαραίτητης κουλτούρας στον οργανισμό, με επίκεντρο τα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτής της λύσης, η IBM προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες διακυβέρνησης δεδομένων (data governance), διαχείρισης οντοτήτων (entity resolution), ενοποίησης δεδομένων (data integration), εικονικοποίησης δεδομένων (data virtualization) και διαχείρισης απορρήτου δεδομένων (data privacy management capabilities).

Η πλατφόρμα IBM Cloud Pak for Data, ειδικά σχεδιασμένη με αρχιτεκτονική data fabric, επιτρέπει στην ELPEDISON να συλλέγει, να οργανώνει και να αναλύει την ποιότητα των δεδομένων της ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, είτε βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της είτε σε οποιονδήποτε πάροχο cloud. Πρόκειται για μια λύση Διαχείρισης Δεδομένων που βασίζεται σε ενεργά μεταδεδομένα και διευκολύνει τη δημιουργία προφίλ δεδομένων (data profiling), την αυτοματοποίηση ελέγχου ποιότητας δεδομένων (automated data quality), την καταγραφή (data cataloging), την προέλευση (data lineage), την ιχνηλασιμότητα (data traceability) και την αποκατάσταση (data remediation) των δεδομένων. Τα θεμέλια της λύσης βασίζονται στην υποδομή υβριδικού νέφους Red Hat OpenShift, η οποία υλοποιείται στο IBM Cloud και διασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων χωρίς περιορισμούς.

Ταυτόχρονα, το λογισμικό διακυβέρνησης δεδομένων IBM Knowledge Catalog, που είναι διαθέσιμο εντός της Πλατφόρμας, παρέχει ισχυρή ασφάλεια στο cloud και την κορυφαία κρυπτογράφηση δεδομένων, τόσο κατά τη μεταφορά τους, όσο και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας.

Η συνολική λύση προσφέρεται σαν υπηρεσία στην ELPEDISON, με 24×7 υποστήριξη από τον εμπορικό συνεργάτη της ΙΒΜ, Performance Technologies.

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος, Sales Manager, IBM Technology, υπογράμμισε: «Ο δρόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινά με τα σωστά θεμέλια σε ό,τι αφορά στη Διακυβέρνηση Δεδομένων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με την ELPEDISON, καθώς αποτελεί μόνο την εκκίνηση ενός οδικού χάρτη προς την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με ξεκάθαρη πολιτική αδειοδότησης, η IBM παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση από την πρώτη κιόλας ημέρα, διασφαλίζοντας ότι η ELPEDISON θα ωφεληθεί στο μέγιστο βαθμό από τα δεδομένα της».

Η Τζούλη Σίμου, Head of Data Management Section από την ELPEDISON, σημείωσε: «Η συνεργασία με την IBM σηματοδοτεί ένα θεμελιώδες βήμα προς την ψηφιακή εξέλιξη της ELPEDISON. Μέσω της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων, επιτυγχάνουμε την ενίσχυση του οργανισμού μας, αναδεικνύοντας την πραγματική αξία των δεδομένων και θεμελιώνοντας την πιο αποτελεσματική διαχείριση, αξιοπιστία και αναλυτική επισκόπηση των πληροφοριών μας. Με αυτόν τον τρόπο, προωθούμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στις εργασίες μας, θέτοντας στέρεες βάσεις για το μέλλον. Η IBM παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη, με έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής, έχοντας ως βασικό στόχο την ευκολότερη χρήση αξιόπιστων δεδομένων που θα μας υποστηρίζουν για να λαμβάνουμε καθημερινά τις βέλτιστες αποφάσεις».