Αθήνα, 25 Μαϊου 2015

 Το ISACA Athens Chapter σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τo επίσημο προπαρασκευαστικό σεμινάριο για την πιστοποίηση Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) Foundation τουΔιεθνούς Οργανισμού Cloud Security Alliance

 

 

 

Το CCSK αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση στο χώρο του Cloud Computing σε διεθνές επίπεδο με πρόσφατη διάκριση που απέσπασε από το «CΙΟ.com» το οποίο την ανακήρυξε ως #1 της λίστας του Top Ten Cloud Computing Certifications.

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε επαγγελματίες Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών που θέλουν να εμβαθύνουν σε θέματα ασφάλειας στο Cloud καλύπτοντας 13 διακριτές περιοχές μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται CloudArchitecture, Governance & EnterpriseRisk”, “Legal & ElectronicDiscovery”, “Compliance & Audit”, “DataCenterOperations”, “SecurityasaService (SaaS)”, “EncryptionandKeyManagement”, “IdentityandAccessManagement” και “BCMandIncidentResponse“.

Η πιστοποίηση βασίζεται στα best practices του CSA: “CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, V3”, και στο whiter paper του European Network and Information Security Agency (ENISA), “Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for Information Security”.

Το σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις θα διεξαχθεί στις 25 Μαϊου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και  περιλαμβάνει “hands-on” ασκήσεις και ρεαλιστικές μελέτες περίπτωσης εστιάζοντας στους κινδύνους και στις απειλές ασφαλείας στο “Cloud“ καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Economic Denial of Service (EDOS), refers to…

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Moshe Ferber, Certified CCSK Instructor, Co-chairman, member of the board, Cloud Security Alliance, Israeli Chapter και ιδρυτής του www.onlinecloudsec.com

Πληροφορίες/εγγραφές: Ελληνοαμερικανική Ένωση: 210-3680907, training@hau.gr