για remote backup υπολογιστών της σε κεντρικές υπηρεσίες και καταστήματα

 

 

 

Η Alpha Bank, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και διεθνή τραπεζική αγορά, επέλεξε τη λύση Avamar της EMC, για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που τηρούνται σε σταθερούς και φορητούς υπολογιστές των Κεντρικών Υπηρεσιών και του δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας.

 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι, από τη φύση τους, ιδιαίτερα ευαίσθητα και σημαντικά για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε Τράπεζας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η  Alpha Bank, η οποία αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διαθέτει  την πλέον άρτια τεχνολογικά υποδομή backup στα υπολογιστικά της κέντρα.

 

Η επιλογή της λύσης Avamar της EMC είχε ως στόχο την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο όχι μόνον διασφαλίζει τα δεδομένα που τηρούνται ή/και διακινούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, αλλά παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα πλήρους ανάκτησης των δεδομένων αυτών, ακόμα και μετά από ενδεχόμενη καταστροφή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και  κτιριακής εγκατάστασης.

 

Η λύση Avamar της EMC ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις προστασίας και ανάκτησης δεδομένων, δεν επιβαρύνει τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής με πρόσθετο φορτίο, είναι εύχρηστη και γρήγορη στην εφαρμογή της, χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες γραμμές επικοινωνίας, και μπορεί να επεκτείνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ομίλου Alpha Bank -ή της τραπεζικής αγοράς συνολικά- και να διαθέτει σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ολοκληρωμένης υποστήριξης.

 

Το Avamar της EMC είναι μία ολοκληρωμένη λύση backup, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά προστασίας και ανάκτησης δεδομένων. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία source deduplication της EMC, η συγκεκριμένη λύση εξασφαλίζει τη διενέργεια πλήρους backup όλων των συστημάτων σε καθημερινή βάση, επιλέγοντας αυτόματα την αποθήκευση μόνο των νέων δεδομένων, εκείνων δηλαδή που δεν βρίσκονται αποθηκευμένα σε κανένα άλλο σύστημα του οργανισμού. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και την αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων από απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, με το μικρότερο δυνατό κόστος τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης.

 

Η υλοποίηση της λύσης Avamar για την Alpha Bank έγινε από την EMC Hellas. Αποτελείται από ένα κεντρικό Avamarc data store, το οποίο συνδέεται με περιφερειακούς κόμβους Avamar. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστες ανάγκες υποστήριξης και προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης αρχείων.

 

 

 

Ο Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής της Alpha Bank κ. Γ. Μπλυμάκης, δήλωσε σχετικά:

 

Για ένα σύγχρονο τραπεζικό Όμιλο, όπως η Alpha Bank, οι απαιτήσεις όσον αφορά στην προστασία και την ανάκτηση δεδομένων και εφαρμογών, είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η λύση Avamar της EMC προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην κατανομή των workloads, και επιτρέπει να επεκτείνουμε ή να βελτιστοποιήσουμε τις υποδομές, χωρίς να ανησυχούμε για μελλοντικά προβλήματα ή περιορισμούς. Χάρη στο Avamar και τη μοναδική τεχνολογία global deduplication, απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία backup, μειώνεται το λειτουργικό κόστος και εξασφαλίζεται ο υψηλότερος δυνατός βαθμός ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα του δικτύου της Alpha Bank. Έτσι, μπορούμε να εγγυόμαστε καθημερινά στους πελάτες μας τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές  ασφαλείας, αλλά και την ταχύτητα στην  εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την Τράπεζά μας”.

 

Από την πλευρά της EMC Hellas, ο κ. Ι. Ψύχας, Sr. System Engineer, EMC Hellas, ανέφερε:

 

Βασική ανάγκη και προτεραιότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι η προστασία των συστημάτων και των δεδομένων τους. Χάρη στην μοναδική τεχνολογία deduplication στην πηγή του Avamar, ο στόχος επιτυγχάνεται με διαδικασίες πιο γρήγορες και αποδοτικές μειώνοντας κατά 99% τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται και κατά 95% τις ανάγκες σε μέσα αποθήκευσης. Έτσι εξασφαλίζεται η καθημερινή και μακροχρόνια προστασία των δεδομένων με παράλληλη δραστική μείωση των επενδύσεων και των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται. Η λύση Avamar είναι ευέλικτη και ιδανική για την προστασία όλων των εφαρμογών και δεδομένων, που βρίσκονται σε τοπικά ή απομακρυσμένα,  παραδοσιακά και εικονικά πληροφοριακά συστήματα καθώς και σταθμούς εργασίας”.