Η Cisco προσφέρει μια εφαρμογοκεντρική υποδομή ώστε τα κέντρα δεδομένων και τα cloud να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εφαρμογών. Ενισχύει ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών μέσω προϊόντων ανοιχτής πλατφόρμας και ανοικτού κώδικα

Η Cisco μεταμορφώνει την τεχνολογία των πληροφοριών, παρέχοντας μια εφαρμογοκεντρική υποδομή (ACI), νέες επαγγελματικές υπηρεσίες, καθώς και ένα ανοικτό οικοσύστημα συνεργατών ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να αξιοποιούν στο μέγιστο τις εφαρμογές τους και να προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία. Με την υποδομή ACI, η Cisco προσφέρει την πρώτη λύση  κέντρου δεδομένων και cloud ώστε να παρέχει πλήρη αντίληψη και ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών και εικονικών δικτυωμένων πόρων IT, και όλα αυτά με γνώμονα τις ανάγκες για εφαρμογές.

Κατά την παρουσίαση της υποδομής ACI καθώς και σε μια  δημοσίευση στο Cisco  blog, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco, John Chambers, συζήτησε την επιτακτική ανάγκη για τη γρήγορη προσαρμογή του ΙΤ στις ανάγκες της οικονομίας εφαρμογών. Οι εφαρμογές έχουν πλέον γίνει η ψυχή της κάθε επιχείρησης. Η διαρκής υψηλή απόδοση των εφαρμογών είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι διευθυντές ΙΤ (CIO) να μπορούν να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να διαχειρίζονται τη συμμόρφωση και τη διαχείριση, να περιορίζουν κινδύνους και απειλές για την ασφάλεια, να ενισχύουν τους εργαζόμενους και να αυξάνουν την παραγωγικότητα στις εταιρείες τους. Καθώς δημιουργούνται δισεκατομμύρια νέων πολύτιμων συνδέσεων για να συνθέσουν το Internet of Everything, το οποίο οι περισσότεροι από εμάς θα βιώσουν μέσα από τις εφαρμογές, ολοένα μεγαλύτερη έμφαση τίθεται στην ταχεία και διαρκή ανάπτυξή τους. Ο ρόλος του δικτύου, ως τεχνολογία ενοποίησης που συνδέει χρήστες, εφαρμογές και κέντρα δεδομένων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σήμερα, η πολυπλοκότητα και η έλλειψη ευελιξίας στο ΙΤ οδηγεί στην έλλειψη ταχύτητας στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι επαγγελματίες στον χώρο του IT εργάζονται σε χωριστά, μη αποτελεσματικά απομονωμένα περιβάλλοντα καθώς η υπάρχουσα τεχνολογία δεν υποστηρίζει ένα κοινό αρχιτεκτονικό μοντέλο και δεν είναι δυνατή η απόκτηση μιας ενιαίας εικόνας όλων των τεχνολογικών συνιστωσών που επιδρούν στην απόδοση των εφαρμογών.  Συνεπώς, η παραμετροποίηση των συνιστωσών IT είναι δύσκολη, η επίλυση των σχετικών προβλημάτων είναι πολύπλοκη, ενώ δεν είναι εύκολη η αλλαγή τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η πολυπλοκότητα πρέπει να δώσει τη θέση της στην ταχύτητα και την ευελιξία.

ΟΙ CIO θέλουν να εξαλείψουν αυτά τα απομονωμένα περιβάλλοντα και να ενοποιήσουν όλες τις συνιστώσες IT-δικτύωσης, αποθήκευσης, υπολογιστικών διαδικασιών, υπηρεσιών δικτύου, εφαρμογών, ασφάλειας και να τα διαχειρίζονται ως μια ενιαία, δυναμική οντότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό: αυτό σκοπεύει να επιτύχει η υποδομή ACI. Η υποδομή ACI συνδυάζει λογισμικό, υλικό, συστήματα και ASICS με ένα δυναμικό εφαρμογοκεντρικό μοντέλο πολιτικής δικτύου βασισμένο σε ανοικτά API με στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών από μήνες σε λεπτά. Η υποδομή ACI το επιτυγχάνει αυτό με μια πρωτοφανή ενοποίηση φυσικών και εικονικών δικτύων και την παροχή ασφάλειας, συμμόρφωσης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο συστήματος, tenant και εφαρμογών. Οι καινοτομίες switching κέντρων δεδομένων ACI που προσφέρει η Cisco επιτρέπουν την ταχεία ανταπόκριση του δικτύου στις ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών, ενώ παράλληλα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους ιδιοκτησίας έως και 75% σε σύγκριση με τα εμπορικά διαθέσιμα switch και τις λύσεις virtualization δικτύου που βασίζονται μόνο σε προϊόντα λογισμικού.

Η υποδομή ACI αποτελείται από το Application Policy Infrastructure Controller (APIC), τη σειρά προϊόντων Nexus 9000, καθώς και από βελτιωμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος NX-OS. Η σειρά Nexus 9000, η οποία λειτουργεί με το βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα NX-OS, επιτρέπει απαράμιλλη λειτουργία «zero-touch» σε υψηλής απόδοσης δίκτυα κέντρων δεδομένων και μπορεί να προσφέρει στους πελάτες εξοικονόμηση σε κεφάλαιο και λειτουργικά έξοδα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. 

Οικοσύστημα ACI

Η Cisco ανακοίνωσε επίσης σήμερα ένα οικοσύστημα ηγετών του κλάδου που θα βοηθούν τους πελάτες της να αξιοποιούν, να προσαρμόζουν και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες ΙΤ επενδύσεις τους μέσω της υποδομής ACI της Cisco. Οι εταιρείες του κλάδου που υποστηρίζουν τη σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνουν τις εξής: BMC, CA Technologies, Citrix, EMC, Embrane, Emulex, F5, IBM, Microsoft, NetApp, OpsCode, Panduit, Puppet Labs, NIKSUN, Red Hat, SAP, Splunk, Symantec, VCE και VMware.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προγράμματα επιτρέπουν τη μετάβαση των πελατών στην υπόδομή ACI

Καθώς οι υπηρεσίες της Cisco για την υποδομή ACI έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς και τους τεχνικούς τους στόχους μειώνοντας τον κίνδυνο, καλύπτουν ολόκληρο το κέντρο δεδομένων προσφέροντας μια σειρά από επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τις εξής: Cisco Readiness Planning, Cisco Quick Start Service for Nexus 9000 και Cisco Accelerated Deployment Services for Nexus 9000. Επιπλέον, το πρόγραμμα Technology Migration Program της Cisco βοηθάει τους πελάτες στην αποδέσμευση από τις υπάρχουσες υποδομές και στη μετάβαση σε νέες. Η Cisco προσφέρει νέες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της υποδομής του κέντρου δεδομένων: υπηρεσίες ασφάλειας, αξιολόγησης, σχεδιασμού και δημιουργίας κέντρων δεδομένων καθώς και υπηρεσίες βελτιστοποίησης.