Η HP παρουσίασε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο big data που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους οργανισμούς να κερδίσουν πλουσιότερες γνώσεις για τα δεδομένα τους και να προσφέρουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της HP,(1) περίπου το 60% των εταιρειών που ερωτήθηκαν θα ξοδέψουν στα big data τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους για την καινοτομία φέτος. Η μελέτη ανακάλυψε ακόμα ότι για περισσότερους από έναν στους τρείς οργανισμούς, μια πρωτοβουλία big data έχει αποτύχει. Το βελτιωμένο χαρτοφυλάκιο της HP προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και λύσεις για να διευκολύνει την επιτυχημένη υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών και για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον αυξανόμενο όγκο, την ποικιλομορφία και τις ευπάθειες των δεδομένων, που μπορούν να αποτελέσουν την αιτία της αποτυχίας των πρωτοβουλιών big data.

 

Για να βοηθήσει τους οργανισμούς να αντλήσουν τα ωφέλη των big data, η HP παρουσίασε τη HAVEn, μια πλατφόρμα big data analytics, η οποία αξιοποιεί το λογισμικό, το hardware και τις υπηρεσίες analytics της HP για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά εφαρμογών και λύσεων big data-ready analytics.

           

«Τα big data επιτρέπουν στους οργανισμούς να επωφεληθούν από το σύνολο των πληροφοριών τους – τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών – σε πραγματικό χρόνο. Παράγουν εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία λήψης αποφάσεων και – ως αποτέλεσμα – μοναδικούς και καινοτόμους τρόπους για την προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες και την κοινωνία», δήλωσε ο George Kadifa, executive vice president, Software, HP. «Το χαρτοφυλάκιο πλατφόρμων και προϊόντων της HP διαθέτει το εύρος και το βάθος για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να απελευθερώσουν τη δύναμη των big data».

 

Η HP προσφέρει μια ενοποιητική πλατφόρμα bigdataanalytics

Η πλατφόρμα HAVEn συνδυάζει τις δοκιμασμένες τεχνολογίες των HP Autonomy, HP VerticaHP ArcSight και HP Operations Management, καθώς και βασικές πρωτοβουλίες της βιομηχανίας όπως το Hadoop, επιτρέποντας στους πελάτες και τους συνεργάτες:

 

  • Να αποφύγουν το vendor lock-in με μια ανοιχτή αρχιτεκτονική που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων analytics. 
  • Να προστατεύσουν τις επενδύσεις προσφέροντας υποστήριξη για πολλαπλές τεχνολογίες virtualization.
  • Να επιταχύνουν το χρόνο απόδοσης με βελτιστοποιημένες λύσεις hardware.
  • Να αντλήσουν αξία από το 100% των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δομημένων, των ημι-δομημένων και των μη-δομημένων δεδομένων, μέσω του χαρτοφυλακίου της HP που περιλαμβάνει περισσότερους από 700 connectors με τη HAVEn.

 

Επιπλέον, η HP επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο big data που διαθέτει με νέες δυνατότητες που βοηθούν τους πελάτες να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν τις λύσεις big data.

 

Η HP βοηθά τους πελάτες να «ξεκλειδώσουν» τα κρυμμένα δεδομένα για να κερδίσουν πολύτιμες γνώσεις

Η HP Operations Analytics, η πρώτη ολοκληρωμένη λύση big data analytics που περιλαμβάνεται στη HAVEn, προσφέρει πολύτιμες γνώσεις από όλες τις πτυχές της λειτουργίας του ΙΤ, ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να διασφαλίσουν τα ποιοτικά επίπεδα των υπηρεσιών. Η λύση επιτρέπει στους οργανισμούς να καταναλώνουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν με αποτελεσματικό τρόπο τις μαζικές ροές των λειτουργικών δεδομένων του ΙΤ με τα προϊόντα της HP, συμπεριλαμβανομένων του HP ArcSight Logger και του χαρτοφυλακίου HP Business Service Management , καθώς και με πόρους που προέρχονται από τρίτους.

 

Για να βοηθήσει τους πελάτες να βελτιώσουν τους δείκτες ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών καθώς και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ευκαιρίες της αγοράς, η επιχειρησιακή μονάδα HP Enterprise Services έχει παρουσιάσει τις υπηρεσίες HP Actionable Analytics Services. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν στους πελάτες να υλοποιήσουν τα analytics και να εξάγουν ειδικές γνώσεις που είναι «κρυμμένες» μέσα στα big data καθώς και να εξορθολογίσουν τις βασικές οργανωτικές διαδικασίες όπως οι προσφορές, οι προμήθειες, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι λειτουργίες απογραφής.

 

HP βοηθά τους πελάτες να ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους στα bigdata 

Για να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν τις αναποδιές και να αναπτύξουν με επιτυχία τις λύσεις big data, η επιχειρησιακή μονάδα HP Technology Services έχει επεκτείνει το Big Data Consulting Practice για να διασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση των υποδομών του IT καθώς και για να υποστηρίξει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των big data. Οι νέες προσφορές περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες IT Strategy and Architecture, System Infrastructure, και Protection που επιτρέπουν στους πελάτες να ευθυγραμμίσουν τους στόχους τους IT με τους στόχους των οργανισμών ενώ επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της βιομηχανίας και τους κανονισμούς, που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις.

 

Η HP παρουσίασε ακόμα δύο επιπλέον προϊόντα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε αυτό το «ταξίδι»:

  • Το λογισμικό HP Vertica Community Edition— το δωρεάν λογισμικό που είναι διαθέσιμο για λήψη το οποίο προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα με την έκδοση HP Vertica Analytics Platform Enterprise Edition , χωρίς δεσμεύσεις ή χρονικά όρια, επιτρέποντας στους πελάτες να αναλύσουν μέχρι και ένα 1 terabyte δεδομένων πριν επενδύσουν σε μία λύση που απευθύνεται σε όλο το εύρος της επιχείρησης.

 

  • Τη λύση HP Autonomy Legacy Data Cleanup — τη λύση information governance που βοηθά τους πελάτες να αναλύσουν τα παλαιού τύπου δεδομένα, να μειώσουν τα κόστη και τους κινδύνους ενώ αντλούν αξία από τα big data. Με αυτή τη λύση, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση, να καταλαβαίνουν, να κατηγοριοποιούν καθώς και να απομακρύνουν με ασφάλεια τις απαρχαιωμένες και περιττές πληροφορίες, ενώ διατηρούν τα δεδομένα που θεωρούνται πολύτιμα για τις παραγωγικές εφαρμογές.