Στις 6 Οκτωβρίου 2015 η Intel Security ανακοίνωσε την τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής Battery Optimizer για το Android. Οι βελτιώσεις ξεπερνούν πλέον τη βελτιστοποίηση της αυτονομίας της μπαταρίας, καθώς η εφαρμογή τώρα απελευθερώνει μνήμη και αποθηκευτικό χώρο, βοηθώντας έτσι στην ενίσχυση της ταχύτητας και της απόδοσης. Η εφαρμογή παρέχει πλέον και συστάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της χρήσης των mobile data και βοηθά στην ενίσχυση της ταχύτητας και των επιδόσεων στα Android smartphones και tablets.

Καθώς οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο στις φορητές τους συσκευές για online video streaming, mobile παιχνίδια και έντονη χρήση δεδομένων, η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να τους βοηθά να ελέγχουν τη χρήση της μπαταρίας, να βελτιώνουν την ταχύτητα των παιχνιδιών και να παρακολουθούν τη χρήση δεδομένων με απλό τρόπο. Η εφαρμογή Intel® Security Battery Optimizer διατίθεται δωρεάν στο Google Play Store.