Η Uni Systems, συνεργάτης επιπέδου Gold του Oracle PartnerNetwork (OPN), ανακοινώνει τη δημιουργία του Uni Systems Competency Center για Oracle Fusion Middleware με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνολογία Oracle Fusion Middleware, τεχνολογία που επιτρέπει τους σύγχρονους οργανισμούς να απλοποιούν τις λειτουργίες του IT και να εστιάζονται στην επιχειρησιακή καινοτομία.

 

Με τη στενή συνεργασία της Oracle, η Uni Systems, έχοντας αναπτύξει τεχνογνωσία σε διάφορες τεχνολογικές περιοχές και λύσεις, προσφέρει την εμπειρία και την ικανότητα των εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων της, καθώς και τις  υποδομές του ιδιόκτητου Data Center της στην πελατειακή της βάση, για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών  βασισμένων σε τεχνολογία Oracle Fusion Middleware και την παροχή αυτών “as-a-service”.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες Uni Systems Competency Center για Oracle Fusion Middleware, προσφέρουν:

  • Αξιολόγηση, ανάλυση και καταγραφή Oracle Forms εφαρμογών,
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Oracle Service-Oriented Architecture (SOA),
  • Κατάρτιση και εκπαίδευση τεχνικών ομάδων, εστιασμένη σε Oracle Application Development Framework (ADF) και Oracle JDeveloper,
  • Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων Oracle Forms εφαρμογών,
  • Μετάπτωση των Oracle Forms στα νέα πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών (Oracle Application Development Framework).

Με την αξιοποίηση του πιστοποιημένου κατά ISO 9001/2008 και ISO/SEC 27001/2005 Data Center της για τις ανάγκες του Competency Center, η Uni Systems υλοποίησε επιτυχώς ένα περιβάλλον, βασισμένο στην τεχνολογία της Oracle, για ISVs και τελικούς πελάτες.