Έρευνα της Kaspersky Lab για την παγκόσμια και την ελληνική αγορά

 

Το 87% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε ένα εσωτερικό περιστατικό ασφάλειας που οδήγησε σε απώλεια ευαίσθητων δεδομένων, κατά το περασμένο έτος. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας Global Corporate IT Security Risks 2013, η οποία πραγματοποιήθηκε από την B2B International και την Kaspersky Lab, με τη συμμετοχή στελεχών πληροφορικής από ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι τρεις δημοφιλέστερες κατηγορίες εσωτερικών απειλών είναι: οι ευπάθειες ή τα σφάλματα του υπάρχοντος λογισμικού, η ακούσια απώλεια δεδομένων εξαιτίας ανθρώπινου λάθους και η απώλεια ή η κλοπή φορητών συσκευών.

Οι περισσότερες εταιρείες ανά τον κόσμο κατανοούν τη σημασία των προληπτικών μέτρων για θέματα ασφάλειας και τα εφαρμόζουν σε κάποιο βαθμό. Για την ελαχιστοποίηση των εσωτερικών κινδύνων ασφάλειας, πάνω από τις μισές ελληνικές εταιρείες (55%) διαθέτουν δομές δικτύου που – για παράδειγμα – διαχωρίζουν τα κρίσιμα δίκτυα από τα άλλα. Επιπλέον, το 54% των ελληνικών εταιρειών χρησιμοποιεί διαφορετικά επίπεδα προνομίων πρόσβασης σε συστήματα πληροφορικής.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες παραδέχονται ότι τα υφιστάμενα μέτρα είναι ανεπαρκή. Κάποιες, μάλιστα, υλοποιούν ολοένα και περισσότερες νέες λύσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να επιβάλουν πολιτικές και να παρέχουν πρόσθετη προστασία για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων. Για παράδειγμα, λιγότερες από τις μισές ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν λύσεις ελέγχου εφαρμογών και συσκευών ή ένα anti-malware προϊόν για φορητές συσκευές. Ακόμη λιγότερες έχουν υλοποιήσει λύσεις διαχείρισης φορητών συσκευών (23%) ή τεχνικές κρυπτογράφησης σε αφαιρούμενες συσκευές (33%).

 

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι οι εργαζόμενοι δε συμμορφώνονται πάντα με τις υφιστάμενες εταιρικές πολιτικές ασφάλειας. Μόλις το 17% των εταιρειών διαθέτει ξεκάθαρες πολιτικές κυρώσεων και πειθαρχικών διαδικασιών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβίασε τις πολιτικές ασφαλείας στο IT. Ταυτόχρονα, μόνο το 38% των Ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το προσωπικό δίνει την πρέπουσα σημασία τις πολιτικές ασφαλείας.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, η Kaspersky Lab έχει δημιουργήσει μια σύνθετη λύση ασφάλειας, το Kaspersky Endpoint Security for Business. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από εργαλεία και τεχνολογίες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ελέγχουν και να προστατεύουν όλες τις τερματικές συσκευές τους. Όσον αφορά στην πρόληψη των εσωτερικών απειλών, η λύση παρέχει έναν ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης για την προστασία ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών. Παράλληλα, η λύση διαθέτει λειτουργίες ελέγχου εφαρμογών, συσκευών και χρήσης του Διαδικτύου, καθώς και μια ολοκληρωμένη μονάδα για τη διαχείριση των φορητών συσκευών. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή των εταιρικών πολιτικών ασφάλειας.

 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας Global Corporate IT Security 2013 δείχνουν ότι το επίπεδο υλοποίησης λύσεων ασφαλείας είναι – σε παγκόσμιο επίπεδο – πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για την κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η Kaspersky Lab παρουσίασε πρόσφατα μια νέα έκδοση της λύσης Kaspersky Small Office Security, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 εργαζομένους. Η λύση της Kaspersky Lab παρέχει αποτελεσματική προστασία από όλους τους τύπους των online απειλών και διασφαλίζει την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας με απλές web πολιτικές για τον έλεγχο της πρόσβασης των εργαζομένων σε κοινωνικά δίκτυα, online παιχνίδια ή άλλες ιστοσελίδες κατά τις ώρες εργασίας. Επιπλέον, τo Kaspersky Small Office Security επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να περιορίσουν τη λήψη αρχείων και να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές, διατηρώντας την ασφάλεια της επιχείρησης από κακόβουλο λογισμικό που έχει «μεταμφιεστεί» σε νόμιμο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Kaspersky Endpoint Security for Business είνει διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kaspersky.com/business-security. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kaspersky Small Office Security, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.kaspersky.com/small-office-security.