Η EMC® Corporation έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας έρευνας σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει ο μετασχηματισμός του ΙΤ και οι τεχνολογίες Big Data για μια επιχείρηση. Στην έρευνα συμμετείχαν χιλιάδες υπεύθυνοι IT από 50 χώρες, οι οποίοι αναφέρθηκαν, επίσης, και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίηση των Big Data. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών περισσότερα από 10.700 υψηλόβαθμα στελέχη ΙΤ, data scientists και υπεύθυνοι διαχείρισης συστημάτων storage, από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητες έδωσαν τις απαντήσεις τους μέσω των κατά τόπους EMC® Forums, σε μια διαδικασία η οποία είχε διάρκεια έξι μήνες.

 

Αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και για κάθε χώρα ξεχωριστά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.emc.com/campaign/global/forum2013/survey.htm. Στη συνέχεια του ΔΤ επισημαίνονται τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς και οι χώρες στις οποίες παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μέσο όρο.

 

Κύρια ευρήματα

 

Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στρέφονται προς το ΙΤ και την καινοτομία προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά:

 

 • Το 76% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επιχείρηση τους αντιμετωπίζει τις επενδύσεις στην τεχνολογία ως στρατηγική επιλογή για την επίτευξη των στόχων. (92% στην Ινδία, 65% στη Μ. Βρετανία)
 • Οι τρεις κυριότεροι λόγοι για το μετασχηματισμό της υποδομής και των συστημάτων IT είναι οι εξής:

1)    Βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών

2)    Δημιουργία καινοτομικών προϊόντων και λύσεων

3)    Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών

 • Το 66% των ερωτηθέντων απάντησε ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. (82% στη Σιγκαπούρη, 52% στην Ιρλανδία)
 • Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα επόμενα τρία χρόνια αναμένουν δυσκολίες όσον αφορά τη δυνατότητα τους να παρακολουθούν το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία του IT.
 • Το 68% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι το IT διαθέτει πλέον τα εργαλεία που απαιτούνται για την επίτευξη των πιο κρίσιμων επιχειρηματικών στόχων – αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο εντοπίζεται στο επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας. (90% στην Κορέα, 39% στην Πολωνία)

 

Η τεχνολογία των Big Data βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικασία λήψης, με σημαντικό όφελος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα περιορισμού του επιχειρηματικού κινδύνου.

 

 • Το 79% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η καλύτερη αξιοποίηση των Big Data οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. (84% στη Β. Αμερική, 56% στη Γερμανία)
 • Το 58% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι τα Big Data θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στον κλάδο τους. (81% στην Κορέα, 29% στη Σουηδία)
 • Το 36% έχουν ήδη κερδίσει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ανάλυσης Big Data. (79% στην Ταϊβάν, 16% στην Ιαπωνία)
 • Το 56% των ερωτηθέντων συμφωνεί, επίσης, ότι η τεχνολογία Big Data θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων μέσω διαδικτύου. (74% στην Κίνα, 36% στη Φινλανδία)
 • Σχεδόν ένα τρίτο (29%) των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι, προς το παρόν, δεν έχουν συγκεκριμένα σχέδια για την υλοποίηση της τεχνολογίας Big Data. (43% στην Ιταλία, 9% στην Κίνα)
 • Κι ενώ οι οικονομικές δυσκολίες συνιστούν γενικά το μεγαλύτερο εμπόδιο όσον αφορά τη λήψη κάποιων επιχειρηματικών αποφάσεων, ειδικότερα στην περίπτωση των Big Data το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη σαφούς επιχειρηματικού στόχου ή οφέλους (ROI) από μια τέτοια επένδυση (35%), στην έλλειψη συσχέτισης με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (23%), και στην ανυπαρξία κουλτούρας Big Data στο εσωτερικό του οργανισμού (22%).

 

Σχόλιο EMC

 

Hélène Barnekow, ΕπίτιμοςΑντιπρόεδρος World Wide Field & Partner Marketing στην EMC Corporation

 

“Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων θεωρούν το IT κλειδί για την επίτευξη των στόχων τους τα επόμενα δύο χρόνια. Σε μια εποχή με πολλές προκλήσεις στο πεδίο της οικονομίας, το IT μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να βελτιώσει την αποδοτικότητα του και παράλληλα να αποκτήσει μια πλατφόρμα για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, έκπληξη αποτελεί το υπόλοιπο ένα τρίτο, το οποίο δεν εξετάζει πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις εφαρμογές Big Data. Όμως και αυτό πιστεύουμε ότι θα αλλάξει σύντομα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ή επιχειρήσεις διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν η τεχνολογία και τα εργαλεία ανάλυσης των Big Data. Η έρευνα μας υπενθυμίζει, επίσης, ότι για να μπορέσει ένας οργανισμός να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα του μετασχηματισμού του IT, θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές όχι μόνο στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών και ανθρωπίνου δυναμικού.”

 

Πρόσθετες Πηγές