Μια νέα γενιά αρχίζει να μπαίνει στις διοικήσεις των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και όπως οι προηγούμενες γενιές, έτσι κι αυτή θα φέρει μαζί της τους δικούς της τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας. Μια παγκόσμια μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη Cisco αποκάλυψε ότι η πλειοψηφία αυτών των νέων στελεχών σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό, επιχειρηματικού επιπέδου βίντεο προκειμένου να συνδέονται με συναδέλφους και συνεργάτες, καθώς και για να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η έρευνα Cisco Global Young ExecutivesΆ Video Attitudes Survey 2013, παρουσιάζει τις απόψεις των διοικητικών στελεχών ηλικίας 34 και κάτω σχετικά με το βίντεο. Η Cisco ανέθεσε στη Redshift Research τη διεξαγωγή της έρευνας σε περισσότερα από 1.300 άτομα παγκοσμίως. Τα κύρια ευρήματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Τρία στα πέντε νέα στελέχη δηλώνουν ότι θα βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε επιχειρηματικού επιπέδου βίντεο κατά τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια.
 • Ποσοστό 87% πιστεύει ότι το βίντεο έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο σε μία επιχείρηση, επικαλούμενοι πλεονεκτήματα από τη βελτίωση της εμπειρίας των τηλεεργαζόμενων έως τη μείωση των εξόδων μετακίνησης, έως ακόμη και την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων.
 • Το 94% των επιχειρήσεων με λιγότερους από 400 εργαζόμενους εκτιμά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το βίντεο ως ένας τρόπος για την απομάκρυνση των γλωσσικών εμποδίων στην ολοένα πιο παγκόσμια αγορά.
 • Ποσοστό 87% δηλώνει ότι θα επέλεγε να εργαστεί για μια επιχείρηση με δυνατότητες βίντεο σε σχέση με μια εταιρεία που δεν έχει επενδύσει σε επιχειρηματικού επιπέδου επικοινωνίες βίντεο, καθώς μια εταιρεία που διαθέτει δυνατότητες βίντεο «επιδιώκει τη χρήση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων».

Λεπτομερή ευρήματα

Τα ευρήματα της μελέτης εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες που είναι σημαντικές για τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη: ο αντίκτυπος του βίντεο στην καριέρα τους, ο αντίκτυπος που έχει στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχείρησης και οι μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες.

1. Αντίκτυπος στην καριέρα

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα νέα στελέχη αναμένουν ότι το βίντεο θα επηρεάσει δραματικά τον τρόπο που επικοινωνούν.

 • Παρότι τρία στα πέντε  (61%) νέα στελέχη δήλωσαν ότι θα βασίζονται περισσότερο σε επιχειρηματικού επιπέδου βίντεο στα επόμενα 5-10 χρόνια, όσοι φιλοδοξούν να διοικούν τις μεγαλύτερες ομάδες σκοπεύουν να βασίζονται ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό στο βίντεο. Ποσοστό 70% εκείνων που φιλοδοξούν να διοικούν ομάδες 51 ή περισσότερων ατόμων δήλωσαν ότι θα βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο βίντεο κατά την πορεία της καριέρας τους.
 • Καθώς παρατηρείται σαφής αύξηση της προτίμησης των νέων στελεχών για το βίντεο, ποια θεωρούν ότι είναι τα κύρια πλεονεκτήματά του τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο;
  • Σήμερα: Κατά την άποψη των νέων στελεχών τα τρία κορυφαία πλεονεκτήματα του βίντεο είναι:
   • η δυνατότητα να διαβάζουν οπτικές ενδείξεις,
   • η δυνατότητα παρουσίας χωρίς να απαιτείται μετακίνηση,
   • η κοινή χρήση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο.
   • Αύριο: Αναμένουν ότι οι καινοτομίες στην τεχνολογία του βίντεο θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν και να βελτιώσουντην εμπειρία, κάτι που δεν μπορεί να γίνει εύκολα στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία.
    • 54% δήλωσαν ενδιαφέρον για την προσαρμογή της εμπειρίας (π.χ. δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας και κοινής χρήσης τμήματος του βίντεο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
    • Το 21% ανέφερε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα χαρακτηριστικά που θα μεταφέρουν τη συνομιλία στο επόμενο επίπεδο, όπως γλωσσικές μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο (δηλαδή λεζάντες για TP) και αναδυόμενα bubble που θα παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες από πηγές όπως το LinkedIn και το Salesforce.com

 

2. Αντίκτυπος στης επιχειρήσεις

Το 87% πιστεύει ότι το βίντεο έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε μία επιχείρηση, και σημειώνουν τα 3 κορυφαία πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις:

 • εξοικονόμηση σε έξοδα μετακίνησης,
 • δημιουργία στενών και αρμονικών σχέσεων,
 • βελτίωση της εμπειρίας τηλεργασίας.

 

3. Μελλοντικές ανάγκες

Καθώς η τεχνολογία του βίντεο συνεχίζει να εξελίσσεται, αναμένεται να εξελίσσονται επίσης οι μελλοντικές ανάγκες των νέων στελεχών. Οι βασικοί παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη χρήση του βίντεο από τους ερωτηθέντες και τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους εξής:

 • Απλότητα και διάδοση. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι αν το βίντεο ήταν τόσο απλό στη χρήση του και τόσο διαδεδομένο όσο άλλα κοινά εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. σταθερό/κινητό τηλέφωνο, άμεσα μηνύματα (IM), e-mail), η πλειοψηφία των νέων στελεχών θα χρησιμοποιούσε αρκετά συχνά το βίντεο: 84% δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε το βίντεο για τουλάχιστον μία στις τέσσερις επαφές με άτομα που δεν βρίσκονται στην ίδια φυσική τοποθεσία ή με άτομα με τα οποία συνεργάζεται.
 • Επιπλέον, ποσοστό 53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα έκαναν εκτενή χρήση του βίντεο, χρησιμοποιώντας το σε ποσοστό 50-100% της επικοινωνίας τους που δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Η ποιότητα μετράει. Η μελέτη έδειξε ότι καθώς αυξάνεται η σπουδαιότητα μιας επιχειρηματικής συνομιλίας, μειώνεται η ανοχή των νέων στελεχών για χαμηλής ποιότητας βίντεο (όπως το βίντεο μέσω Internet). Πράγματι για τις κρίσιμες επικοινωνίες, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι απλά δεν θα χρησιμοποιούσαν χαμηλής ποιότητας βίντεο. Ακολουθούν τα ποσοστά των στελεχών της επόμενης γενιάς που δήλωσαν ότι το βίντεο χαμηλής ποιότητας θα ήταν αποδεκτό για τους ακόλουθους τύπους συναντήσεων:
  • Εσωτερικές συναντήσεις – 25%
  • Ad hoc/κατά τις μετακινήσεις – 22%
  • Προμηθευτές – 17%
  • Πελάτες/πιθανοί πελάτες – 12%
  • Κρίσιμες επικοινωνίες (όπως διοικητικά συμβούλια και συζητήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) – 10%