Πενθήμερο σεμινάριο με θέμα ΅Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 διοργανώνει η ISOQAR Ltd που είναι ένας διαπιστευμένος βρετανικός φορέας πιστοποίησης και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 29 Σεπτεμβρίου ως 3 Οκτωβρίου 2014.

 

 

Κατά την 5η ημέρα του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του IRCA (www.irca.org).Το σεμινάριο παραδίδεται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές (κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και επιδοτείται από το ΛΑΕΚ o,45% του ΟΑΕΔ.  Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης με το οποίο θα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση 40 ωρών CPD (Continuing Professional Development).

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 1100 ευρώ – πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο το υλικό του σεμιναρίου καθώς και τα διαλείμματα φαγητού και καφέ. Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 προσφέρεται έκπτωση 30% και το κόστος διαμορφώνεται στα 770 ευρώ. Επιπλέον, έκπτωση προσφέρεται σε ειδικές ομάδες (φοιτητές, άνεργους κλπ.) καθώς επίσης και για περισσότερους του ενός συμμετέχοντες από την ίδια εταιρεία (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας).

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: +30-2106218021 ή +357-26222172 ή στο

e-mail: training@isoqar.gr