Η 1η πιστοποίηση στην Ελλάδα για λειτουργία συστημάτων cloud

 

 

 

 

 

 

 

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε την πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2005, για τη λειτουργία συστημάτων cloud που παρέχει για τις υπηρεσίες hol cloud της hellas online. Οι διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, επιθεωρήθηκαν από τον Φορέα TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD Group, που έχει καθιερωθεί ως market leader στην Ελλάδα τα τελευταία 26 χρόνια, και κρίθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου.

Η Intracom Telecom, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας στην hellas online για τις υπηρεσίες hol cloud, εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 27001: 2005, για το πεδίο εφαρμογής «σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικών νεφών (Cloud), φιλοξενίας (Hosting) και συστέγασης (Collocation)». Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών Cloud πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αναπτύσσουν, να υλοποιούν, να εφαρμόζουν, να συντηρούν και να βελτιώνουν τις διεργασίες και τους ελέγχους για την ασφάλεια εντός των οργανισμών τους. Για να διατηρήσει την πιστοποίηση της, η Intracom Telecom υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης για την συνεχή εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος της για τη Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Ο κ. Ζαφείρης Κόβρας, IS & IT Product Manager TÜV HELLAS σχολίασε: «Είναι για τον Φορέα μας ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός πως η Intracom Telecom, ένας διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, επέλεξε την TÜV HELLAS για την πιστοποίησή της για την Ασφάλεια Πληροφοριών, πιστοποίηση που πραγματοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αποτελεί για εμάς επιβράβευση της εγκυρότητας των υπηρεσιών μας και της προστιθέμενης αξίας που φέρει το σήμα μας, στην Ελλάδα και διεθνώς».

Ο κ. Φώτης Κωνσταντέλλος, Chief Commercial Officer της hellas online δήλωσε σχετικά: «Η hellas online, όντας ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός πάροχος που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud για επιχειρήσεις, έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην αρτιότητα των υποδομών, την τεχνογνωσία, και κυρίως την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πιστοποίηση του συνεργάτη μας Intracom Telecom για την ασφαλή λειτουργία των cloud υπηρεσιών μας, υπογραμμίζει την προσήλωση μας στην επιλογή των καλύτερων τεχνολογικών συνεργατών».

Ο κ. Χρήστος Κοντέλλης, Γενικός Διευθυντής του τομέα υπηρεσιών της Intracom Telecom, σχολίασε: «Η Intracom Telecom αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο χώρο του cloud. Η πιστοποίηση από το φορέα TUV σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά μας για παροχή αξιόπιστων, ασφαλών best-in-class υποδομών cloud & υπηρεσιών Data Center δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εμπορικό μας συνεργάτη, την hellas online».