Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοινώνουν τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση για παραγωγή νέων γνώσεων ώστε να περιοριστεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος που προκύπτει από τη διμερή συνεργασία σε θέματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Intracom Telecom  συμφώνησαν να αναλάβουν κοινό σχέδιο δράσης που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων
  • την ενθάρρυνση ανάληψης κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και  ερευνητικών έργων
  • την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας
  • τις συνέργειες για να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αγορά εργασίας
  • την υλοποίηση προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του ΟΠΑ στην Intracom Telecom

Ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  δήλωσε: «Σήμερα, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ εδραιώνει γέφυρες συνεργασίας με μια εταιρία αιχμής στον τομέα της τεχνολογίας. Κύριο μέλημά μας είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας πριν τη λήψη του πτυχίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, δρομολογούνται νέες ευκαιρίες στην  επαγγελματική τους εξειδίκευση και αποκατάσταση. Ανταποκρινόμενοι πλήρως στις δεσμεύσεις μας, προωθούμε με σθένος τις ενέργειες εξωστρέφειας και συνεργασίας με καινοτόμους φορείς και επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα για τη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπαιδεύουμε».

Ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, συμπλήρωσε: «Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει περαιτέρω τη διασύνδεση της Intracom Telecom με τον ακαδημαϊκό κόσμο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι θα αποτελέσουν τη νέα γενιά επιστημόνων της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα παρέχουμε πρόσβαση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στους φοιτητές, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Εκπρόσωποι ΟΠΑ: Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης, Αγγελική Παναγιωτίδου, Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης, Νικόλαος Κυρέζης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Λήδα Παναγιωτοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια & και Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης

 

Εκπρόσωποι Intracom Telecom: Kartlos Edilashvili, CEO & Μέλος Δ.Σ., Αναστάσιος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ρένια Κρεμαλή, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Αλέξανδρος Ταρνάρης, Διευθυντής Μarketing & Επικοινωνίας, Σωτήρης Μπίθας, Διευθυντής Marketing Λύσεων Λογισμικού , Νικόλαος Στρατής, Υπεύθυνος Προσλήψεων & Συστήματος Διαδοχής