< – Η Odyssey Consultants Ltd., ηγετική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου, ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Hewlett-Packard (HP Enterprise Security Partner) στον τομέα των προϊόντων ασφάλειας.

Με την συνεργασία αυτή, η Odyssey ως HP Enterprise Security Partner εμπλουτίζει την γκάμα λύσεων που προσφέρει, με συγκεκριμένες λύσεις ασφάλειας στις οποίες η HP θεωρείται πρωτοπόρος βάσει διεθνών οίκων αξιολόγησης όπως είναι η Gartner και Forrester.

Η συνεργασία της Odyssey με την HP εμβαθύνει την τεχνογνωσία και πείρα της Odyssey όσον αφορά την παροχή και υλοποίηση λύσεων οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους δικτυακής ασφάλειας και της ασφάλειας πληροφοριών με μεθοδολογίες που αποφέρουν γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα.  Συγκεκριμένα στην ήδη πλούσια συλλογή λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει η Odyssey προστίθενται οι τεχνολογικά προηγμένες λύσεις της HP, HP Arcsight, HP Fortify, HP TippingPoint και HP Atalla. Οι λύσεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και προστασίας ενός οργανισμού με την άμεση ανταπόκριση σε απειλές και συμβάντα ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λύσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Odyssey