Η διαχρονική αξία και η συνεχής καινοτόμος πορεία του ClearSkies™ SIEM, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πλατφόρμας ClearSkies™ Threat Detection, Investigation and Response (TDIR) της Odyssey, αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά από τον κορυφαίο διεθνή οίκο ερευνών και αξιολόγησης Gartner Inc. Στο Magic Quadrant της  Gartner όπου αξιολογεί τη διεθνή αγορά στον τομέα των συστημάτων Security Information and Event Management (SIEM) για το 2024 που μόλις εκδόθηκε, το ClearSkies™ SIEM κατατάσσεται για 2η φορά ανάμεσα στους κορυφαίους 20 κατασκευαστές  SIEM.


«Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας το 2002, είχαμε ως όραμα να δημιουργήσουμε κάτι καινοτόμο, κάτι που θα προσφέρει πραγματική αξία τόσο στους πελάτες, όσο και στους ανθρώπους μας. Η αναγνώριση της Gartner αποδεικνύει εκ νέου ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και μας δίνει περαιτέρω ώθηση για να συνεχίσουμε την πρωτοπόρο και καινοτόμο πορεία μας.»

Ελευθέριος Αντωνιάδης, CTO Odyssey


Πέρα από την εκπλήρωση των αυστηρών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων της Gartner για σκοπούς αξιολόγησης και συμπερίληψης τεχνολογιών στο Magic Quadrant, η εκτίμηση της Gartner αναδεικνύει μια σειρά από βασικά πλεονεκτήματα του ClearSkies™ SIEM, τα οποία το τοποθετούν ανάμεσα στα καλύτερα στην παγκόσμια αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν το Thirdparty App Marketplace που προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία χρήστη ενσωματώνοντας περιεχόμενο ανίχνευσης και άλλες τεχνολογίες από τρίτους  κατασκευαστές.  Επίσης, το “Extensive Product Ecosystem” που ενσωματώνει δυνατότητες όπως τα Endpoint Detection and Response, Vulnerability Management, User and Entity Behavior Analysis, Security Orchestration, Automation and Response, and Identity and Access Management. Ιδιαίτερος έπαινος δίνεται στο ClearSkies™ SIEM για τον μεγάλο αριθμό των κανόνων συσχέτισης Quantity of Correlation Rulesπου παρέχει εξ αρχής (out of the box), σε σχέση με ανταγωνιστικές λύσεις. Ενδεικτικά, η Gartner προτρέπει οργανισμούς με πολύπλοκα και ποικιλόμορφα  ψηφιακά οικοσυστήματα, να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα, όταν πρόκειται  να αποφασίσουν για την αγορά τεχνολογίας SIEM.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύει η Gartner και τοποθετούν το ClearSkies™ SIEM σε αυτήν την εξέχουσα παγκόσμια κατάταξη είναι:  Τα “Εxtensive AddOn Modules που προσφέρονται ως μέρος της πλατφόρμας ClearSkies™ TDIR, παρέχοντας στους οργανισμούς ολοκληρωμένη κάλυψη ασφάλειας, το “ConsumptionBased Licensing” που εξασφαλίζει ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα για τους πελάτες της και τέλος, το “Investment in Innovation” της Odyssey, καθώς η εταιρεία επενδύει ενεργά στο Natural Language Processing (NLP) και στην ενσωμάτωση Large Language Model (LLM), δείχνοντας έτσι τη δέσμευσή της να παραμένει πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.


Odyssey:  Ωθούμενοι από τις βασικές μας αξίες: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, εξοπλισμένοι με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και έναν ισχυρό κώδικα ηθικής, βοηθούμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν ψηφιακά οικοσυστήματα ικανά να προβλέπουν, να ανταποκρίνονται, να αντέχουν, να προσαρμόζονται σε αντίξοες συνθήκες και να ανακάμπτουν γρήγορα από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις νομικές και κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

Για να διασφαλίσουμε ένα επιτεύξιμο και βιώσιμο μέλλον κυβερνο-ανθεκτικότητας για τους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει μια 360° Ολιστική Προσέγγιση για την Επίτευξη Κυβερνο-ανθεκτικότητας, η οποία αποτελείται σε πέντε βασικούς πυλώνες με λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα.