Σε σχετική ενημέρωση για το “Heartbleed” που εξέδωσε ο Οίκος Geist USA, ο οποίος κατασκευάζει τα κορυφαία συστήματα Computer Room Monitoring and Alert “SwiftBase CM“, τα οποία η εταιρεία esystems διαθέτει στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφέρονται τα εξής:

Το Heartbleed είναι ένα κενό ασφάλειας στην ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη κρυπτογραφίας OpenSSL, που χρησιμοποιείται ευρέως στα πρωτόκολλα ασφάλειας του Διαδικτύου. Το Heartbleed αποδεικνύεται το σοβαρότερο κενό ασφάλειας (τουλάχιστον αναφορικά με τις εν δυνάμει επιπτώσεις του) που έχει ανακαλυφθεί αφότου ξεκίνησε η εμπορική χρήση του Διαδικτύου. Η Geist USA διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε το OpenSSL στα συστήματα που κατασκευάζει, και επομένως αυτά δεν επηρεάζονται από το “Heartbleed”. Τα συστήματα “SwiftBase CM”, είναι κορυφαίας τεχνολογίας και αξιοπιστίας, και σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν πολύ ανώτερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες, από τις οικονομικότερες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιούν άλλα παρεμφερή προϊόντα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας και διανομής νέας έκδοσης firmware των μονάδων “SwiftBase CM”, σχετικά με το “Hearbleed”. Επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια των Συμβάσεων Συντήρησης των συστημάτων “SwiftBase CM”, που η πλειονότητα των Πελατών μας έχει συνάψει με την Εταιρεία μας, λόγω της κρισιμότητας των συστημάτων αυτών στις υποδομές τους, αποστέλλουμε ανά τακτά διαστήματα στους Πελάτες μας DVD με τις τελευταίες εκδόσεις firmware των μονάδων “SwiftBase CM”, που μεταξύ άλλων βελτιώσεων, προσθέτουν και σημαντικές νέες δυνατότητες. Επιπλέον οι Συμβάσεις Συντήρησης παρέχουν άμεση αντικατάσταση εξοπλισμού με βλάβη με άλλον καινούργιο, δωρεάν τεχνική υποστήριξη, δωρεάν αναβαθμίσεις software και firmware, δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις, σεμινάρια και προσφορές της e-Systems, απόσυρση παλαιών μοντέλων και αντικατάστασή τους με καινούργια μοντέλα με προνομιακή έκπτωση 50%, δωρεάν πρόσθετους αισθητήρες και λογισμικό για την επαύξηση των δυνατοτήτων του συστήματός σας, έκπτωση 20% για την αγορά επιπλέον εξοπλισμού SwiftBase, δωρεάν smartphones και tablets Apple και Samsung για την απομακρυσμένη διαχείριση των συστημάτων SwiftBase, κ.π.ά. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό έντυπο παροχών των Συμβάσεων Συντήρησης των συστημάτων SwiftBase (αρχείο PDF μεγέθους 5 ΜΒ): http://www.e-systems.gr/files/swiftbase/maintenance-benefits-2013-2014.pdf

Παρά το πλήθος των παροχών που αναφέρονται στο έντυπο, το ετήσιο κόστος της Σύμβασης Συντήρησης είναι εξαιρετικά χαμηλό, μόλις 14% του κόστους αγοράς του εξοπλισμού “SwiftBase CM”. Σημειωτέον ότι σε αυτό το ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο κόστος, συμπεριλαμβάνεται η σημαντική παροχή της άμεσης αντικατάστασης εξοπλισμού με βλάβη με άλλον καινούργιο! Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, διαθέτετε συστήματα “SwiftBase CM” που δεν καλύπτονται από Σύμβαση Συντήρησης, τότε εφόσον επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας έως τις 31/5/2014, θα φροντίσουμε κατ εξαίρεση να ενταχθούν τα συστήματά σας σε καθεστώς Συντήρησης, χωρίς να χρεωθείτε αναδρομικά από την λήξη της αρχικής εγγύησής τους έως σήμερα. Σημειώνουμε ότι από πλευράς ασφάλειας και πιστοποίησης, το να βρίσκονται εκτός Συντήρησης τα συγκεκριμένα συστήματα, θεωρείται σαν να μην υπάρχουν.  Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με Οίκο Πιστοποίησης, η Εταιρεία μας θα αρχίσει να εκδίδει σχετικά ετήσια πιστοποιητικά για τα συστήματα “SwiftBase CM” που βρίσκονται σε καθεστώς Συντήρησης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αποσταλούν δωρεάν εντός των προσεχών ημερών προς τους Πελάτες μας με Σύμβαση Συντήρησης. Θα αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο επάρκειας και ασφάλειας των Πελατών μας και θα μπορούν να επιδεικνύονται σε κάθε σχετικό έλεγχο.