Η EMC Corporation έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μίας παγκόσμιας έρευνας στην οποία καταγράφονται οι απόψεις μεταξύ στελεχών ΙΤ από ολόκληρο τον κόσμο, σε σχέση με το πώς εξελίσσεται ο ρόλος του ΙΤ στους σύγχρονους οργανισμούς.

 

 

 

 

Στην έρευνα, την οποία διενήργησε η Vanson Bourne, συμμετείχαν 10.451 επαγγελματίες από το χώρο του IT σε 33 χώρες. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο υιοθετεί το cloud computing, με την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι η επιλογή του hybrid cloud γίνεται για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και ασφάλειας.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, το IT αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησής τους, παράλληλα όμως επισημαίνουν ότι ο έλεγχος των σχετικών δαπανών οδεύει εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ΙΤ θα πρέπει να λειτουργεί ως εσωτερικός μεσίτης διαφόρων υπηρεσιών on-demand, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθά την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η πίεση αυτή, σε συνδυασμό με ένα όλο και μεγαλύτερο κενό σε επίπεδο δεξιοτήτων, οδηγεί το ενδιαφέρον των στελεχών ΙΤ προς την κατεύθυνση του hybrid cloud.

Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων της έρευνας, περιλαμβάνονται τα εξής:

Τεχνολογικές προκλήσεις και μοχλοί ανάπτυξης του cloud

 • Ενώ το 71% των ερωτηθέντων υπερθεματίζει μία στρατηγική που θέλει το τμήμα ΙΤ κάθε επιχείρησης να λειτουργεί ως in-house μεσίτης διαφόρων υπηρεσιών on-demand, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των τμημάτων ΙΤ στην ικανότητά τους να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Το 35% πιστεύει ότι η επιχείρησή τους δεν διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να πετύχουν βασικούς επιχειρηματικούς στόχους υψηλής προτεραιότητας.
 • Το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι, τα επόμενα 1-2 χρόνια, οι επιχειρήσεις τους θα πρέπει να μετεκπαιδεύσουν το προσωπικό των τμημάτων ΙΤ, ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τις αλλαγές τις οποίες θα φέρουν οι μεγάλες τεχνολογικές τάσεις του cloud, της κινητής, των κοινωνικών δικτύων και των Big Data.

Αυξανόμενη σημασία του Hybrid Cloud και των αυτοματισμών

Η ερώτηση φέρνει στο προσκήνιο το θέμα του αυτοματισμού και της καινοτομίας (π.χ. hybrid cloud) στις υποδομές ΙΤ.

 • Η υιοθέτηση των hybrid clouds έχει αυξηθεί κατά 9% από το 2013, φθάνοντας το 27% παγκοσμίως. Το υψηλότερο ποσοστό (28%) καταγράφεται στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και Ιαπωνίας να ακολουθούν με 24% καθεμία.
 • Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ερωτηθέντων (64%) εξέφρασαν την ανάγκη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του hybrid cloud λόγω της ευελιξίας και της ασφάλειας που τους προσφέρει.
 • Το 74% πιστεύει ότι η περαιτέρω αυτοματοποίηση των υποδομών τους είναι επιβεβλημένη για λόγους ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Το μέλλον της τεχνολογίας Cloud, σκεπτικισμός για τα Publicclouds

 • Ενώ όλο και περισσότεροι οργανισμοί μετακινούνται στο διαδίκτυο, μόλις 16% των ερωτηθέντων θα ήταν πρόθυμοι να μεταφέρουν οποιαδήποτε εφαρμογή σε κάποιο public cloud.
 • Μεταξύ των εφαρμογών τις οποίες οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν θα ήθελαν να μεταφέρουν σε κάποιο public cloud περιλαμβάνονται εκείνες που έχουν σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό (39%), τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (35%) και το ERP (32%) της επιχείρησής τους.
 • Ανεπτυγμένες αγορές με πιο προηγμένες, από πλευράς ΙΤ, οικονομίες βρίσκονται στην κορυφή των χωρών που υιοθετούν τεχνολογίες cloud, τη στιγμή που οι αναδυόμενες αγορές δείχνουν μεγαλύτερη αποστροφή στο ρίσκο, υιοθετώντας συνολικά πιο αργούς ρυθμούς μετάβασης προς το cloud.
 • Παρόλα αυτά, στις αναδυόμενες αγορές καταγράφεται πιο θετική διάθεση για το ρόλο των τμημάτων ΙΤ και για το υβριδικό cloud – το 79% δηλώνει ότι προσδοκούν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από μεγάλες τεχνολογικές τάσεις όπως το cloud, η κινητή, τα κοινωνικά δίκτυα και τα Big Data (έναντι 75% στις ανεπτυγμένες χώρες), ενώ το 67% θεωρεί ότι ο συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού cloud θα επιφέρει βελτιώσεις σε επίπεδο ασφαλείας και ευελιξίας (έναντι 60% στις ανεπτυγμένες χώρες)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και την ανάλυση ανά χώρα, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://greece.emc.com/campaign/global/forum2014/survey.htm

Σχόλια στελεχών της EMC

Jeremy Burton, President, Products and Marketing, EMC Corporation

«Τα τμήματα πληροφορικής των μεγάλων επιχειρήσεων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από την τεράστια πίεση του να πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν και παράλληλα να μειώνουν τα κόστη τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να κινούνται προς την υιοθέτηση πιο προηγμένων και καινοτομικών υποδομών ΙΤ, όπως τα hybrid clouds. Περιμένουμε ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί και το 2015, καθώς οι επιχειρήσεις θα αναζητούν απλές, ασφαλείς και ευέλικτες υπηρεσίες ΙΤ».

Josh Kahn, Senior Vice President, Global Solutions, EMC Corporation

«Αυτή η έρευνα δείχνει ότι υψηλόβαθμα στελέχη πληροφορικής από ολόκληρο τον κόσμο ασπάζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον του ΙΤ. Πρώτον, η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η τεχνολογία θα δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, καθώς όλο και περισσότερες από αυτές θα μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο.  Δεύτερον, υπάρχει η πεποίθηση ότι το τμήμα ΙΤ κάθε επιχείρησης θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν εσωτερικό πάροχο υπηρεσιών on-demand, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων για την επιχείρηση.  Και τέλος, ότι ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθεί η ευελιξία και να βελτιωθεί το επίπεδο ασφαλείας μιας επιχείρησης, είναι να παρέχονται υπηρεσίες ΙΤ μέσα από ένα συνδυασμό public και private clouds».

Μεθοδολογία της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη τα οποία παρακολούθησαν τις εργασίες του EMC Forum 2014. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ενός –προαιρετικού- ερωτηματολογίου το οποίο στάλθηκε με e-mail (μετά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στις διάφορες εκδηλώσεις του EMC Forum). Στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης συγκεντρώθηκαν από κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα. Συνολικά, στην έρευνα συμμετείχαν 10.451 στελέχη ΙΤ από τις εξής χώρες:

 • Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού: Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Νότιος Κορέα, Ταϊβάν και Ταϋλάνδη
 • Περιοχή EMEA: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Νιγηρία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία, Δανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρωσία, Σ. Αραβία, Ισπανία, Τουρκία, ΗΑΕ, Μ. Βρετανία.
 • Περιοχή Αμερικής: ΗΠΑ, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό