Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς της και στην άμεση ενημέρωση των κινούμενων πολιτών σε αυτό, μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ανέθεσε στην ένωση εταιρειών SingularLogic – Space Hellas – Top Vision, την υλοποίηση σχετικού έργου. Τη σύμβαση του έργου υπέγραψαν ο κ. Π. Νίκας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Σπ. Μανωλόπουλος Πρόεδρος στη Space Hellas και στη SingularLogic και ο κ. Π. Μαρούκλας Διευθύνων Σύμβουλος στην Top Vision.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων, καθώς και των υποστηρικτικών συστημάτων Μετεωρολογικών Σταθμών, υψηλών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.  Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση και λειτουργία της διαχειριστικής Cloud πλατφόρμας, SenseOne IoT Platform η οποία μέσω της τεχνολογίας ΙοΤ θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται τις πληροφοριακές πινακίδες, τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τη συντήρησή τους. Παράλληλα θα συλλέγει τα δεδομένα από τις τρέχουσες μετεωρολογικές μετρήσεις και στη συνέχεια θα αποστέλλει αυτοματοποιημένα μηνύματα στις πληροφοριακές πινακίδες για προβλέψεις καιρού, την κατάσταση του οδοστρώματος, μηνύματα Πολιτικής Προστασίας αλλά και ενημερωτικού, τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης.

Η πλατφόρμα μπορεί να διασυνδεθεί και με τρίτα συστήματα για την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων και παρέχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης μέσω Dashboards πληροφόρησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του συστήματος με εύληπτο και κατανοητό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των σχετιζόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων, βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου, για τη δημιουργία μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες.

H τεχνογνωσία, η εμπειρία και η εξειδίκευση που διαθέτει κάθε μία από τις εταιρείες της ένωσης, SingularLogic, Space Hellas και Top Vision, συνθέτει ένα ασφαλές πλαίσιο για την επιτυχή υλοποίηση  του καινοτόμου αυτού έργου και την επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας. Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, είναι η επικεφαλής συντονίστρια εταιρεία της ως άνω ένωσης εταιρειών.