Στο πρόσφατο Infocom Security – για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό ρεπορτάζ στο τεύχος – το θεματικό αντικείμενο που βρέθηκε στο επίκεντρο της ατζέντας του προγράμματος,

Βλάσης Αμανατίδης Αρχισυντάκτης IT Security Professional

ήταν η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, κάτι που άλλωστε αποτυπώθηκε και από τον κεντρικό του τίτλο. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλές σύγχρονες λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογικές καινοτομίες με TN για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των IT υποδομών, αλλά παράλληλα να παρουσιάσουμε και τους τρόπους με τους οποίους οι κακόβολοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ΑΙ για την διενέργεια επιθέσεων.

Αυτό που όμως αξίζει να αναδείξουμε, είναι παρά τις εκπληκτικές δυνατότητες της ΤΝ, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ζωτικής σημασίας για την κυβερνοασφάλεια. Οι αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ πρέπει να λαμβάνονται από ειδικούς στον τομέα, οι οποίοι κατανοούν τις ευπάθειες των συστημάτων και των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτά, με βάση την εμπειρία και την εκτίμηση των ανθρώπων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από τη χρήση της ΤΝ στην κυβερνοασφάλεια είναι η εμπιστοσύνη. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα συστήματα κυβερνοασφάλειας για να αποδεχθούν και να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης. Επιπλέον, ο ανθρώπινος παράγοντας προσφέρει μια ηθική διάσταση στην κυβερνοασφάλεια, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την ΤΝ. Οι ηθικές επιλογές και αξίες είναι σύνθετες και υποκειμενικές και απαιτούν ανθρώπινη κρίση.

Τέλος, ο ανθρώπινος παράγοντας παρέχει την αναγκαία αίσθηση ευθύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση θα είναι πάντα απαραίτητες για την κατανόηση των κινδύνων και των προκλήσεων της κυβερνοασφάλειας.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε η τεχνητή νοημοσύνη έχει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην κυβερνοασφάλεια, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος.

Βλάσης Αμανατίδης