H WatchGuard συγκέντρωσε όλα όσα μάθαμε και καταφέραμε τα τελευταία 20 χρόνια!

Εδώ και πλέον 20 χρόνια, ο Οκτώβρης έχει θεσπιστεί ως μήνας κυβερνοασφάλειας και είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων. Η πρωτοβουλία αυτή, που προάγεται από τον Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών (CISA) με την υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας για την Κυβερνοασφάλεια – National Cybersecurity Alliance, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυβερνοασφάλειας.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πώς οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε η Deloitte, το 91% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν υποστεί κάποιου είδους περιστατικό στα συστήματά τους, εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονταν με εξωτερικές επιθέσεις. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν συμβουλές και να θεσπίσουν πρωτόκολλα ασφάλειας για να προστατευθούν από πιθανές απειλές. Επιπλέον, οι MSPs πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και θα διασφαλίζει ότι παρέχουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών.

20 χρόνια ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: τι έχουμε επιτύχει

Υπάρχει μια σειρά από επαγγελματίες στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, προμηθευτές και συνεργάτες που εργάζονται για την επίτευξη και την παροχή λύσεων που προστατεύουν τα συστήματα από κάθε είδους επίθεση. Χάρη σε αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες, έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες για να καταστήσουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διαθέσιμη σε όλους. Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί βασικοί πόροι και διαδικασίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να βοηθούν τους Παρόχους Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών (MSPs) στην προσπάθειά τους να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία. Ακολουθούν μερικά εργαλεία και ενέργειες που μπορείτε να υιοθετήσετε για να κάνετε τα επιχειρηματικά συστήματα πιο ασφαλή:

  • Ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης και διαχειριστής κωδικών πρόσβασης: η βάση ενός καλού πρωτοκόλλου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι η χρήση ενός ισχυρού, μοναδικού και τελικά ασφαλή κωδικού πρόσβασης. Αυτός είναι ένας από τους απλούστερους, αλλά σημαντικότερους τρόπους για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα κυβερνοχώρου των επιχειρήσεων και των χρηστών παραμένουν ασφαλή. Πιο εξελιγμένες λύσεις έχουν επίσης αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, όπως οι διαχειριστές στοιχείων σύνδεσης.
  • Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA): αυτό το μέτρο απαιτεί από τους χρήστες να συνδεθούν επαληθεύοντας την ταυτότητά τους με διάφορους τρόπους, αποτρέποντας την σύνδεση από μη εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Tο εργαλείο αυτό παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά την πρόσβαση σε συστήματα και συχνά αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση ενός συμβολαίου ασφάλισης στον κυβερνοχώρο.
  • Αναγνώριση και αναφορά περιπτώσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing): Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) είναι μία από τις πιο κοινές μορφές επίθεσης που στοχεύει ιδιαίτερα τις τερματικές συσκευές. Αυτή η απειλή εμφανίζεται κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πλαστοπροσωπούν την ταυτότητα των οργανισμών ενδιαφέροντος με στόχο την απόκτηση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων από τον χρήστη. Η ενημέρωση και η εξοικείωση του φαινομένου είναι το κλειδί για να μάθουν οι υπάλληλοι πώς να εντοπίζουν δόλιες διευθύνσεις και να αποφεύγουν να πέφτουν θύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων κατά του phishing μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους MSPs που περιλαμβάνουν αυτήν την υπηρεσία. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τις τερματικές συσκευές για την προστασία από αυτόν τον τύπο επίθεσης.
  • Ενημερωμένο λογισμικό: Ορισμένα κενά στα πρωτόκολλα ασφάλειας του κυβερνοχώρου μπορούν να περιοριστούν με ενημερώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν το σύστημα να αμυνθεί αυτοτελώς στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι MSPs όσο και οι επιχειρήσεις πρέπει να επικαιροποιούν όλες τις τρέχουσες ενημερώσεις των λογισμικών και τις βελτιστοποιήσεις του κώδικα για να καλύψουν τις αδυναμίες του συστήματος και λειτουργίες του.

Η απόκτηση μιας ενοποιημένης και απλοποιημένης προσέγγισης ασφάλειας μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά κατά την καταπολέμηση προηγμένων απειλών. Κατά τη διάρκεια του φετινού Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο – Cybersecurity Awareness Month είναι σημαντικό να τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι το σύστημα ασφάλειας πληροφορικής τους είναι πλήρες, και τον καίριο ρόλο των MSPs στην προώθηση της απόκτησης και της εγκατάστασης προσβάσιμων, συνδεδεμένων και ασφαλών λύσεων.

___________________________

Περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα διαβάσετε στο blog της WatchGuard.