Με τη χρήση των σύγχρονων εφαρμογών Back up & DR όπως της Veeam, ο δημοφιλέστερος τρόπος υλοποίησης Disaster Recovery για μεσαία δίκτυα είναι στο σύννεφο, είτε μέσω Restore from Back up, είτε μέσω Replication. Αυτές οι λύσεις προσφέρουν ικανοποιητικούς χρόνους επαναφοράς των εφαρμογών σε συνδυασμό με την οικονομία κλίμακος και την ασφάλεια που προσφέρει η υποδομή στο σύννεφο.

 

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι kalochristianakis.jpg

Αντώνης Καλοχριστιανάκης
Διευθυντής Πωλήσεων
Digital Sima

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι digitalsimalogo.jpg

Για να είναι διασφαλισμένη η λειτουργικότητα, θα πρέπει αφενός να έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία, αφετέρου να προγραμματιστεί περιοδικός έλεγχος. Η προετοιμασία ξεκινάει από τον ορισμό των RTO’s (Recovery Time Objectives) και RPO’s (Recovery Point Objectives) και συνεχίζεται με την αναλυτική καταγραφή και αποθήκευση των διαδικασιών επαναφοράς κάθε σεναρίου. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει έλεγχο της καταλληλότητας του Backup ως προς τη δυνατότητα επαναφοράς του καθώς και δοκιμές των σεναρίων Disaster Recovery.

Back up 365 – Η Digital SIMA διαθέτει λύσεις Disaster Recovery και Replication σε συνεργασία με τη Veeam, μέσω υποδομών που φιλοξενούνται σε data centers στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες αυτές ανήκουν στην οικογένεια του Backup 365 και απευθύνονται στις επιχειρήσεις που δεν αρκούνται στην εξασφάλιση των δεδομένων τους, αλλά χρειάζονται άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές τους σε περίπτωση που τα συστήματά τους τεθούν εκτός λειτουργίας.

Οι λύσεις Backup 365  διακρίνονται για την:

Ασφάλεια – Η ενεργοποίηση των Servers απαιτεί αποκωδικοποίηση από τη πλευρά του συνδρομητή, οποίος έχει και τον αποκλειστικό έλεγχο των Servers του. Η πρόσβαση των χρηστών στους Servers και τις εφαρμογές στο σύννεφο, γίνεται μέσω VPN (Mobile ή Office).

Αξιοπιστία – Το ειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την υψηλών προδιαγραφών υποδομή εγγυώνται την αξιόπιστη λειτουργία. Επιπλέον η υπηρεσία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001.
Οικονομία – Η υπηρεσία Backup365 Disaster Recovery και Replication, προσφέρει στις επιχειρήσεις όλα τα πλεονεκτήματα ενός εφεδρικού Disaster Recovery Site, χωρίς το υψηλό κόστος υλοποίησης και συντήρησης μίας τέτοιας υποδομής. Η υπηρεσία απαιτεί από τον συνδρομητή μόνο το λογισμικό της Veeam, ενώ με την παραδοσιακή υλοποίηση χρειάζεται επιπλέον η προμήθεια Servers, Storage, Switches, VPN, Virtualization, γραμμές, καθώς και χώρος υλοποίησης, εξειδικευμένο προσωπικό κ.α.

Ταχύτητα – Η τεχνολογία του λογισμικού προσφέρει ταχύτατη μεταφορά δεδομένων ώστε να μπορούν να συγχρονιστούν ακόμα και μεγάλες βάσεις δεδομένων, της τάξης των Terra, με διαφορά λίγων ωρών.
Εξαιρετικοί χρόνοι επαναφοράς (recovery time) – Η υποδομή της υπηρεσίας σε συνδυασμό με τη τεχνολογία της Veeam εγγυώνται εξαιρετικούς χρόνους επαναφοράς (recovery time) οι οποίοι στην περίπτωση του Restore from Back up είναι ζήτημα έως λίγων ωρών ανάλογα το μέγεθος και τον αριθμό των servers, ενώ στην περίπτωση του Replication ουσιαστικά άμεση. Στην δεύτερη περίπτωση ορίζονται σημεία συγχρονισμού που δεν μπορεί να είναι μικρότερα από 15 λεπτά.

Η Digital SIMA (www.digitalsima.gr) διαθέτει τις υπηρεσίες Backup 365 για περισσότερα από 5 χρόνια, σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με υποστήριξη 24×7.