Η Digital SIMA βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση τριών νέων υπηρεσιών ασφάλειας, Social EngineeringISMS Implementation και CISO as a service. Οι υπηρεσίες SIMA Security έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο και τη βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και παρέχονται από το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας που λειτουργεί από το 2013.

Οι νέες υπηρεσίες, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς είναι:

  • Social Engineering: Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με το διαδίκτυο, της αντίδρασής τους σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email phishing) και έλεγχος των spam filters.
  • ISMS Implementation: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών που έχουν ως στόχο τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιακή πληροφορία.
  • CISO as a service: Chief Information Security Officer as a service. Αποσκοπεί στο σχεδιασμό μίας στρατηγικής ευθυγραμμισμένης με τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και τη διατήρηση ενός λειτουργικού μοντέλου για την ασφάλεια των πληροφοριών της.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το ανανεωμένο site της εταιρίας  simasecurity.gr και δείτε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει.