Το Cisco DUO είναι μια cloud-based πλατφόρμα ασφάλειας, που προστατεύει την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές, για οποιονδήποτε χρήστη και συσκευή, από οπουδήποτε. Έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο τόσο στη χρήση όσο και στην εγκατάσταση, παρέχοντας πλήρη ορατότητα και έλεγχο.

Το Cisco DUO επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη με τη μέθοδο Multi-Factor Authentication (MFA). Σε συνδυασμό με deep insights σχετικά με τις συσκευές των χρηστών, παρέχει τις πολιτικές και τον έλεγχο που χρειάζεται για να περιοριστεί η πρόσβαση βάσει συσκευής ή χρήστη. Οι χρήστες αποκτούν μια συνεχή εμπειρία σύνδεσης με το Duo’s Single Sign On (SSO) που παρέχει κεντρικοποιημένη πρόσβαση τόσο σε on-premises, όσο και σε cloud εφαρμογές. Προστατεύει από παραβιασμένα credentials και risky συσκευές καθώς και από μη επιθυμητή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα. Αυτός ο συνδυασμός εμπιστοσύνης χρήστη και συσκευής χτίζει μια ισχυρή βάση για ένα zero-trust security μοντέλο. Το Cisco DUO, επίσης, είναι βασικό δομικό στοιχείο της Cisco SASE (Secure Access Service Edge) αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για μια πρωτοπόρα αρχιτεκτονική που παρέχει απρόσκοπτη και ασφαλή σύνδεση με εφαρμογές σε οποιοδήποτε περιβάλλον από οπουδήποτε και περιλαμβάνει έναν συνδυασμό Cloud λύσεων όπως: Cisco SD-WAN, Cisco Umbrella, Cisco DUO. Η ασφάλεια είναι ο πυρήνας του Cisco SASE και υλοποιείται με το Cisco Umbrella (Security), το Cisco SD-WAN που αφορά στο κομμάτι της διασυνδεσιμότητας (Connectivity) και το Cisco DUO που αφορά στο κομμάτι της ταυτοποίησης (Identity).

Το Cisco DUO έχει τρεις εκδόσεις προϊόντων: DUO MFA, DUO Access και DUO Beyond. Κάθε έκδοση βασίζεται στην προηγούμενη, διατηρώντας όλες τις προηγούμενες δυνατότητες παράλληλα με την προσθήκη περαιτέρω λειτουργικότητας, ασφάλειας και ελέγχου. Στην αρχιτεκτονική Cisco SASE προτείνεται το DUO Beyond ως η πλήρης zero-trust έκδοση.

Το Cisco DUO Beyond παρέχει, επιπλέον του DUO Access, τα εξής χαρακτηριστικά: Ανιχνεύει ποια συσκευή είναι managed ή unmanaged και εάν έχει εγκαταστημένο το κατάλληλο antivirus ή EDR software. Αξιολογεί πρωτίστως εάν η συσκευή είναι ασφαλής πριν επιτρέψει τη πρόσβαση, επιβάλει πολιτικές ώστε να μόνο οι υγιείς, managed συσκευές να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εφαρμογές και καθιστά εφικτή την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε on-premise web εφαρμογές και εσωτερική υποδομή.

Κάντε ένα βήμα στο μέλλον!

Επιλέξτε το Cisco DUO και εξασφαλίστε την απόλυτη ασφάλεια των συστημάτων σας, προσφέροντας παράλληλα αναβαθμισμένη εμπειρία στους χρήστες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Info Quest Technologies  για περισσότερα από 40 χρόνια συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και καταναλωτών, αποτελώντας μεταξύ άλλων στρατηγικό συνεργάτη της Cisco στην Ελληνική αγορά. Μαζί με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας είμαστε στη διάθεσή σας να εξετάσουμε την καλύτερη λύση για την εταιρεία σας.

Contact us: d.networking@info.quest.gr ή στο cisco@info.quest.gr.