Η εύρεση της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κόστους και αξιοπιστίας θα πρέπει να αποτελεί κύριο στόχο για τον ιδιοκτήτη ενός data center. Σε περίπτωση που δεν το καταφέρει, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέση του στην αγορά. Ο κ. John Sheputis, Πρόεδρος της InfoMart Data Centers, σε μια σειρά βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού, σχετικά με τις στρατηγικές που διασφαλίζουν την πετυχημένη λειτουργία ενός data center (“7 Winning Strategies for Building a Successful Data Center Business”), περιγράφει τρεις συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία.

  1. Σχεδιαστική απλότητα
  2. Τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης
  3. Βέλτιστες πρακτικές συντήρησης

Σχεδιαστική απλότητα

Σχετικές μελέτες δείχνουν ότι στο 75% των περιπτώσεων, η διακοπή λειτουργίας (downtime) οφείλεται μεν σε ανθρώπινο λάθος, όμως όσο πιο απλός είναι ο σχεδιασμός, τόσο μικρότερη και η πιθανότητα κάτι τέτοιο να περάσει απαρατήρητο. Πολλές φορές, τα λάθη συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, έκτακτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της λειτουργίας μετά από κάποια βλάβη ή μεγάλων έργων επέκτασης.

Βέβαια, ο απλός σχεδιασμός μπορεί να μειώνει το κόστος κατασκευής, όμως και η υπερβολική απλούστευση μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μειωμένη αξιοπιστία. Το κόλπο είναι να βρεθεί το κατάλληλο σημείο ισορροπίας μεταξύ απλότητας και ανθεκτικότητας της εκάστοτε αρχιτεκτονικής.

Θέματα όπως η ανθεκτικότητα και η εφεδρεία αποτελούν σχεδιαστικές επιλογές, οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες και στον βαθμό αποδοχής ρίσκου από την πλευρά των πελατών σας. Δύο παραδείγματα σχεδιασμού που βοηθούν στην επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι τα εξής:

  1. Ξεχωριστά συστήματα UPSμε εφεδρεία: Προσφέρουν στους server και σε κρίσιμες εφαρμογές παροχή ισχύος 2N με κόστος N+1.
  2. Αποξήλωση του ψευδοπατώματος: Ειδικές μελέτες (APC White Paper 19) καταδεικνύουν ότι το ψευδοπάτωμα δεν είναι πια απαραίτητο σε ένα data center, αλλά παρόλα αυτά στα περισσότερα κατασκευαστικά σχέδια εξακολουθεί να υπάρχει.

Τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης

Η εγκατάσταση ενός συστήματος το οποίο θα παρακολουθεί τις μπαταρίες των UPS ελαχιστοποιεί την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και μειώνει το κόστος συντήρησης, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να κάνει σε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδες μετρήσεις, για τις οποίες ένας τεχνικός θα χρειαζόταν πολλές ώρες και εξειδικευμένα μετρητικά όργανα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθά επίσης να διασφαλίζεται η παροχή ισχύος σε κρίσιμα συστήματα κι εφαρμογές, μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση (24/7) της κατάστασης των συσσωρευτών και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε περίπτωση βλάβης. Χωρίς την τεχνολογία αυτή, η κατάσταση κάθε συσσωρευτή ελέγχεται σε συγκεκριμένες μόνο χρονικές στιγμές, όμως μια μπαταρία που πλησιάζει στο τέλος της ζωής της μπορεί να εμφανίσει βλάβη σε χρόνο που βρίσκεται μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων.

Η τεχνολογία των IR scans παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο σε μια στρατηγική προληπτικής συντήρησης, καθώς έχει την ικανότητα να προβλέπει με ακρίβεια την απόδοση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος και τις αντίστοιχες ανάγκες συντήρησης, χωρίς να διακόπτει ή να παρεμβαίνει στην κανονική λειτουργία του συστήματος.

 Βέλτιστες πρακτικές συντήρησης

Το κατά πόσο οι πρακτικές συντήρησης που ακολουθούνται είναι βέλτιστες ή όχι, θα πρέπει να αξιολογείται από δύο πλευρές: από την ποιότητα των διαδικασιών και την ικανότητα των ανθρώπων που τις εφαρμόζουν και από το εύρος των εργασιών συντήρησης που εκτελούνται.

Εάν οι τεχνικοί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη εξαιτίας κάποιου λανθασμένου χειρισμού αυξάνεται σημαντικά. Γι αυτό έχει σημασία η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η βοήθεια, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, με σκοπό να αλλάξουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.

Σύμφωνα με μια καθιερωμένη, εδώ και χρόνια, πρακτική, οι εργασίες συντήρησης κρίσιμων συστημάτων εκτελούνται αργά το βράδυ ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση κάποιας μη αναμενόμενης εμπλοκής.

Αυτή η πρακτική θα πρέπει να επανεξεταστεί. Εάν η εμφάνιση κάποιου προβλήματος είναι πιθανό να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, τότε είναι πιο πιθανό να συμβεί ένα τέτοιο κάποια στιγμή τα ξημερώματα, όταν ο τεχνικός είναι άυπνος και μακριά από τους συνηθισμένους του ρυθμούς, παρά στο μέσο της ημέρας, όταν είναι ξεκούραστος και σε εγρήγορση. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, Σάββατο ή Κυριακή, και όχι στη μέση της νύχτας.

Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, η αύξηση του όγκου των εργασιών συντήρησης οδηγεί σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης κάποιου προβλήματος στη λειτουργία. Όμως, εάν το ανθρώπινο σφάλμα είναι ο κυριότερος παράγοντας εμφάνισης βλάβης σε ένα data center, τότε είναι πιθανό οι λιγότερες επεμβάσεις να οδηγήσουν σε πιο αξιόπιστη λειτουργία, ιδιαίτερα σε ένα σύγχρονο κέντρο που διαθέτει πολλές εφεδρείες.

Επίσης, πολύ συχνά, οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται με κάποια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία μερικές φορές είναι υπερβολική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη φιλοσοφία συντήρησης, η οποία θα βασίζεται όχι σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο εκτέλεσης των εργασιών (frequency-based maintenance), αλλά στην προάσπιση της  αξιοπιστίας του κέντρου (reliability-centered maintenance).

Για παράδειγμα, αντί να γίνεται η αλλαγή λαδιών ενός ψυκτικού μηχανήματος ή μίας γεννήτριας με συγκεκριμένη συχνότητα, να συλλέγεται δείγμα και να αναλύεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Κάθε φορά που γίνεται μία εργασία συντήρησης υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί κάποια βλάβη. Σε τελική ανάλυση, αυτό που έχει σημασία είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στον ορθό σχεδιασμό του κέντρου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών συντήρησης. Στόχος της Schneider Electric είναι η απλότητα, καθώς έτσι επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός αξιοπιστίας, με μικρότερο κόστος.