Θετικά αποτιμώνται τα αποτελέσματα της εγκατάστασης UPS MULTI POWER στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» που ανέλαβε η ACE Power Electronics. Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό μεταξύ άλλων, την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» αποφάσισε να διασφαλίσει τη συνεχή τροφοδοσία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα κρίσιμα φορτία των Data Centers που διαθέτει, τοποθετώντας τρία UPS MULTI POWER αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής, συνολικής ισχύος 411 KVA/ΚW. Δύο από τα UPS τοποθετήθηκαν στο Data Center στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας» που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών και το τρίτο UPS στο Data Center που υποστηρίζει το παράρτημα της Αθήνας ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το αποτέλεσμα είναι η διασφάλιση πλήρους υποστήριξης στο έργο του και η στόχευση μέγιστης προστασίας των Data Centers του.

Τα Modular UPS MULTI POWER που τοποθετήθηκαν, σχεδιάζονται από την εταιρία RIELLO UPS, διαθέτουν υψηλή απόδοση, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στα λειτουργικά κόστη της εγκατάστασης και προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας, διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας. Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης με το power module on site, ελαχιστοποιείται σε λιγότερο από 30 λεπτά και επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αυξήσει την ισχύ, το επίπεδο εφεδρείας και την αυτονομία των συσσωρευτών με την απλή προσθήκη επιπλέον μονάδων ισχύος UPS και μονάδων συσσωρευτών