Ακόμα μια έγκριση, αυτή της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα) έλαβε χθες το έργο «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με 300 εκατ. ευρώ με στόχο να κινητοποιήσει επιπλέον κεφάλαια ύψους 300.

Τέτη Ηγουμενίδη 

infocom.gr

Το επόμενο στάδιο είναι να λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον κατατεθεί ο φάκελος μεγάλου έργου. Με άλλα λόγια το έργο έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο και στη φάση αυτή δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πότε θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των αναδόχων. Πιθανό θεωρείται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΟΤΕ και ορισμένων κατασκευαστικών εταιρειών, δύσκολα θα συμμετέχουν η Vodafone και η Wind.

Το Ultrafast Broadband σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ) υπό τον γενικό γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αποτελεί συνέχεια των δράσεων Superfast Broadband και Rural Broadband (που υλοποιήθηκε ως έργο ΣΔΙΤ) και εντάσσεται στους στόχους ευρυζωνικότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society).

Σε επίπεδο σχεδιασμού είναι το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που έχει εγκριθεί μοχλεύοντας κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και ιδιωτικά κεφαλαία, ενώ αφορά περισσότερους από 2,4 εκατ. πολίτες που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps), μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη.

Η δημόσια χρηματοδότηση θα προέλθει ειδικότερα ως εξής: 265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το έργο θα ανατεθεί σε 7 διακριτά lots (η χώρα έχει χωριστεί σε 7 τμήματα) κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Η ανάθεση κάθε lot θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά και θα ακολουθηθεί από την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Κάθε υποψήφιος δεν θα μπορεί να αναλάβει περισσότερα από 3 lots, εκτός αν κάποιο παραμείνει χωρίς υποψήφιο ανάδοχο. Το χρονικό πλαίσιο του έργου και του επιχειρηματικού πλάνου εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 15 έτη. Τα πρώτα 4 έτη είναι η φάση ανάπτυξης του δικτύου και τα υπόλοιπα αποτελούν τη φάση παραχώρησης και λειτουργίας του δικτύου.

Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για την έγκριση του Ultrafast Broadband συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη με τη συμμετοχή των υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκου Παππά, Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, καθώς και του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Νίκου Μαντζούφα.

Τέτη Ηγουμενίδη 

infocom.gr