Του Θεοδόση Θεοδοσίου
Business Development
Cloudlayer8 Limited
tt@cl8.com ή +357 25 022900

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί απλώς να συμβεί χωρίς τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικτύου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα ταξίδι, μια συνεχής εισαγωγή νέων διαδικασιών, νέας κουλτούρας και νέων τεχνολογιών. Αυτοί οι τρεις παράγοντες έχουν ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στην επιχείρηση βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες της, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, μεταμορφώνοντας προϊόντα/υπηρεσίες με βάση τα δεδομένα της αγοράς και βοηθώντας την προσέλκυση νέων πελάτων και αύξηση των πωλήσεων. Περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από όλες τις πιθανές πηγές. Τα Analytics βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με βάση τα δεδομένα. Το cloud computing είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία.

Οι τρέχουσες αρχιτεκτονικές πληροφορικής περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, πολλαπλά clouds και on-premises υποδομές. Οι χρήστες ταξιδεύουν, έχουν πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο από πολλές συσκευές και τοποθεσίες. Υπάρχουν εξωτερικοί χρήστες, πελάτες και συνεργάτες!

Η αρχιτεκτονική του δικτύου θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα, διασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, ασφάλεια και ψηλή διαθεσιμότητα. Τα όρια των εταιρικών δικτύων, των παραδοσιακών LAN (Local-Area-Network) και WAN (Wide-Area-Network), πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να επανασχεδιαστούν για να υποστηρίζουν το multicloud, το mobility, την ασφάλεια και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Στο τέλος της ημέρας, το εταιρικό δίκτυο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ποιοτική και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επιτυχία της επιχείρησης.

Το Multicloud Δίκτυο

Μια παραδοσιακή υποδομή πληροφορικής αποτελείται από on-premises εγκαταστάσεις στο cloud, σε κέντρα δεδομένων colocation, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και Software-as-a-Services (SaaS)  public cloud και στην υποδομή της εταιρείας. Έχουμε επίσης υποκαταστήματα, εργασία από το σπίτι και υπαλλήλους που ταξιδεύουν, πελάτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε το containerization και τα microservices. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά το δίκτυο διάσπαρτο και πολύ δύσκολο στην υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση και ασφάλεια.

Software Defined Network (SDN)

Το SDN είναι μια νέα προσέγγιση στη  εταιρική δικτύωση, η οποία επιτρέπει στα δεδομένα και στις εφαρμογές να επικοινωνούν  εύκολα μεταξύ διάσπαρτων τοποθεσιών, cloud και υβριδικών αρχιτεκτονικών. Το SDN μπορεί ευκολά και γρήγορα να επεκτείνει το εταιρικό δίκτυο, ανεξάρτητα από το αν οι προσθήκες στο δίκτυο είναι on-premises ή στο cloud.

Το SDN βασίζεται σε λογισμικό, ενώ η παραδοσιακή δικτύωση βασίζεται σε συσκευές ‘η hardware. Η δικτύωση που βασίζεται σε λογισμικό προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από την παραδοσιακή δικτύωση. Επιτρέπει στους διαχειριστές να ελέγχουν το δίκτυο, να αλλάζουν τις ρυθμίσεις παραμέτρων, να παρέχουν πόρους και να αυξάνουν τη χωρητικότητα του δικτύου από μια κεντρική κονσόλα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουν περισσότερες συσκευές. Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν κεντρικά να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τόσο φυσικούς όσο και εικονικούς δρομολογητές, διακόπτες και πύλες, σε όλες τις εταιρικές τοποθεσίες και τα cloud. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες επενδύσεις δικτύου που είναι συμβατές με SDN.

Συμπέρασμα

Κατά τη γνώμη μου, κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και έχει τη δική της βέλτιστη αρχιτεκτονική. Το να βασίζεσαι 100% στην τεχνολογία που εξαρτάτε από ένα σύγχρονο, υψηλής διαθεσιμότητας και ασφαλές εταιρικό δίκτυο δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να αγνοήσει.


Ref: Cisco Software Defined Networking August 30, 2013   https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VMDC/SDN/SDN.html

Ref: Cisco SD-WAN at Glance

https://static.ziftsolutions.com/files/8a99833d75195eb70175282c20654025/Cisco_SDWAN_AtAGlance.pdf