Ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν τον ευρύτερο τομέα της κυβερνοασφάλειας, είναι φυσικά η αναζήτηση επαγγελματιών που θα καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά και η ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό το χώρο.

Βλάσης Αμανατίδης Αρχισυντάκτης IT Security Professional

Ειδικότερα σήμερα, σε ένα τόσο έντονα μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο που επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση όλων των πτυχών της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής μας ζωής, αποκτά τεράστια αξία, να επενδύσουμε σε στρατηγικές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με βάση τους παρακάτω πυλώνες.

Συνεχής εκπαίδευση και πιστοποιήσεις:  Η ενθάρρυνση των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο να επιδιώκουν συνεχή κατάρτιση και να λαμβάνουν πιστοποιήσεις είναι απαραίτητη. Αυτό τους επιτρέπει να παραμένουν ενήμεροι για τις τελευταίες τάσεις, τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές. Οι αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις όπως το CISSP, το CISM, το CEH και άλλες, παρέχουν επικύρωση δεξιοτήτων και ενισχύουν την επαγγελματική αξιοπιστία.

Συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων: Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνεργασίας εντός της κοινότητας κυβερνοασφάλειας προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι οργανισμοί μπορούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και φόρουμ όπου οι επαγγελματίες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να μάθουν ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις.

Προσομοίωση και πρακτική εμπειρία: Η πρακτική εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η δημιουργία προσομοιωμένων περιβαλλόντων και η διεξαγωγή ρεαλιστικών ασκήσεων επιτρέπει στους επαγγελματίες να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε προσομοιωμένα σενάρια επίθεσης.

Προγράμματα καθοδήγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης: Η καθιέρωση προγραμμάτων καθοδήγησης εντός οργανισμών που συνδυάζει έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με νέους συναδέλφους, προωθώντας τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες αναλαμβάνουν φορείς ενώσεων επαγγελματιών με παγκόσμια δραστηριότητα, που διαθέτουν παραρτήματα και στη χώρα μας και είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτό το σημείο, να εξάρουμε την παρουσία των: (ISC)2 Hellenic Chapter, ISACA Athens Chapter, Itsmf Hellas και Women4Cyber Greece που ευθυγραμμίζονται μέσα από τις δράσεις τους ουσιαστικά σε αυτή την αδήριτη ανάγκη για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων.

Βλάσης Αμανατίδης