Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία στη διεξαγωγή ερευνών με θέματα που αφορούν στο IT σε επαγγελματικό περιβάλλον, το IT Security Professional και η Symantec πραγματοποίησαν έρευνα με θέμα την υιοθέτηση των Windows 7 στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα Windows 7 διαθέτουν πλήθος νέων χαρακτηριστικών και ενσωματώνουν σημαντικές παραμέτρους που βελτιστοποιούν σε μεγάλο βαθμό πολλές λειτουργίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των οικιακών αλλά κυρίως των εταιρικών χρηστών, όπως αυξημένη ταχύτητα, σταθερότητα λειτουργίας, ευχρηστία και συμβατότητα.

Η παραπάνω διαπίστωση υποστηρίζεται από πολλούς – είτε έχουν δοκιμάσει στην πράξη το νεότερο λειτουργικό σύστημα της Microsoft είτε έχουν σχηματίσει άποψη από διάφορα ακούσματα.
Παρόλο όμως που η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών των τμημάτων IT έχουν θετική εντύπωση για τα Windows 7, είναι γεγονός ότι ακόμα οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα δεν έχουν εγκαταστήσει το νέο λειτουργικό, κάτι όμως που σκοπεύουν να κάνουν τα επόμενα 1 με 2 χρόνια.
Αυτά είναι μερικά αρχικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε το περιοδικό IT Security Professional σε συνεργασία με τη Symantec, με σκοπό να αξιολογήσει την αποδοχή των Windows 7 στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και να διερευνήσει τις προθέσεις τους σε σχέση με τη χρήση τους στο άμεσο μέλλον.

Ταυτότητα της έρευνας
Αναφορικά με την ταυτότητα της έρευνας η οποία διεξήχθη τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν υποδομές πληροφορικής, έχοντας ως παράμετρο το σύνολο των εργαζομένων που απασχολεί η κάθε εταιρεία. Συγκεκριμένα, στο σύνολο του δείγματος το οποίο αποτελούνταν από 240 επιχειρήσεις, το 23% ήταν επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 38% απασχολούν από 50 έως 150 εργαζόμενους, ενώ συνολικά ποσοστό 39% απασχολεί πάνω από 150 εργαζόμενους. Οι 240 επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα εκπροσωπούν πολλούς κλάδους δραστηριοποίησης, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Τα στελέχη που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του δείγματος ήταν στη μεγάλη τους πλειοψηφία IT managers και ΙΤ administrators.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα ευρήματα της έρευνας και θέλοντας αρχικά να αξιολογήσουμε γενικότερα τη νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων στο ζήτημα ανανέωσης του εξοπλισμού πληροφορικής που χρησιμοποιούν, θέσαμε ερώτημα για το μέσο όρο διάρκειας χρήσης των υπολογιστών της κάθε εταιρείας. Από τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο διάγραμμα 3 διαφαίνεται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 18 % των επιχειρήσεων έχει επιλέξει ως διάρκεια χρήσης των υπολογιστών τα 1 με 3 χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (81%) χρησιμοποιεί τους υπολογιστές της εταιρείας για πάνω από 3 χρόνια.
Η γενική εντύπωση για τα Windows 7 από δημοσιεύματα, γνώμες τρίτων ή προσωπική εμπειρία, είναι θετική για τη μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) όπως διακρίνουμε και στο διάγραμμα 4, κάτι που αναμένεται στο προσεχές μέλλον να διευκολύνει και την πρακτική αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις, μιας και όσον αφορά στο παρόν, μόλις 8 % των επιχειρήσεων του δείγματος έχει ήδη εγκαταστήσει τα windows 7 ως βασικό λειτουργικό σύστημα. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (88%) χρησιμοποιούν ακόμα τα Windows XP.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις του δείγματος στην ερώτηση για το πόσο πιθανή θεωρούν οι επιχειρήσεις τη μετάβαση στα Windows 7 στο προσεχές μέλλον. Η πλειοψηφία θεωρεί πιθανή και αρκετά πιθανή τη μετάβαση στα Windows 7 σε ποσοστά 32 % και 41 % αντίστοιχα. Συγκεκριμενοποιώντας το πότε υπολογίζουν οι επιχειρήσεις να μεταβούν στα Windows 7, οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις (48%) προσδιορίζουν το χρονικό αυτό διάστημα από 1 έως 2 χρόνια.
Θέλοντας στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τις βασικές παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη οι εταιρείες κατά τη μετάβαση σε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (61 %) απάντησε ότι είναι ο «έλεγχος συμβατότητας εφαρμογών με το νέο λειτουργικό» και ένα ποσοστό της τάξεως 18 % «θέματα ασυμβατότητας/απόδοσης custom εφαρμογών της εταιρείας».

Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι υπήρχαν κάποιες εταιρείες στο σύνολο του δείγματος που θεώρησαν λίγο ή καθόλου πιθανό να μεταβούν στα Windows 7, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Οι πιο δημοφιλείς λόγοι φαίνεται να είναι το κόστος και ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το τωρινό λειτουργικό τους σύστημα.

Από την άλλη πλευρά, για την πλειονότητα των εταιρειών για τις οποίες διαφαίνεται να έχουν πρόθεση να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους Windows client OS, τα τρία πρώτα βασικά οφέλη τα οποία περιμένουν να αποκομίσουν είναι κατά σειρά η αυξημένη ασφάλεια, η δυνατότητα να εργάζονται πιο γρήγορα και πιο παραγωγικά, καθώς και η προσδοκώμενη βελτίωση απόδοσης των υπολογιστών .
Στο ενδεχόμενο χρήσης κάποιων από τα προκαθορισμένα εργαλεία της ερώτησης για την πραγματοποίηση της μετάβασης σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα, η πλειοψηφία των εταιρειών – όπως διακρίνουμε και στο διάγραμμα 11 – επιλέγει από ό,τι φαίνεται τα εργαλεία migration που παρέχει η Microsoft.