Συχνά γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Business Continuity Plan (BCP) μιας επιχείρησης. Δύο βασικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου BCP είναι το IT Disaster Recovery που περιλαμβάνει κατάλληλες συνθήκες υποδομών, τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων, καθώς επίσης και το Workplace Recovery που προϋποθέτει την άμεση πρόσβαση σε χώρο και θέσεις εργασίας, κατάλληλες υποδομές και πρόσβαση στο οικοσύστημα της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας.

Οι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στη δημιουργία ενός Business Continuity Plan είναι η πρόληψη για συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν την ανάσχεση μέρους ή και του συνόλου των κρίσιμων εφαρμογών της, λόγω διάφορων κινδύνων ή καταστροφών που ενδέχεται να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία της. Στις μέρες μας τα παραδοσιακά ενδεχόμενα καταστροφών, σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές, έντονη κακοκαιρία, διακοπές τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων λόγω εκσκαφών κ.λπ. έχουν εμπλουτιστεί με κοινωνικά φαινόμενα όπως οι απεργίες, οι καταλήψεις κτιρίων, οι αποκλεισμοί δρόμων που δυσχεραίνουν το επιχειρείν των εταιρειών και τα οποία όλο και επιδεινώνονται το τελευταίο διάστημα.
Προκειμένου λοιπόν μία επιχείρηση να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει με επιτυχία μία τέτοια εξέλιξη, περιορίζοντας σημαντικά το ρίσκο μιας ενδεχόμενης παύσης λειτουργίας των συστημάτων της, δεν αρκούν εμπειρικοί σχεδιασμοί και άτακτες κινήσεις. Αντίθετα, είναι επιβεβλημένη η λεπτομερής ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών, ο σχεδιασμός δράσης, η εφαρμογή, καθώς και η επικύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου (Analysis – Design – Implementation – Validation of the BC plan), καθώς και οι τακτικές δοκιμές του σε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές συνθήκες.
Η ύπαρξη ενός Business Continuity Plan εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία αλλά και τη σταθερότητα μιας επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας και εμπορικού πλήγματος της επωνυμίας της. Ο ανταγωνισμός κάθε επιχειρηματικού κλάδου επιτάσσει οι επιχειρήσεις να έχουν λάβει ειδική μέριμνα για την υποστήριξη των συστημάτων τους – και κατ’ επέκταση του πελατολογίου που εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από κινδύνους ή αλλαγές στο χώρο λειτουργίας τους.
To Business Continuity Plan πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης εξασφαλίζοντας το αδιάλειπτο – ενδεικτικά στα παρακάτω τμήματα:
1. Της διοίκησης και της ομάδας διαχείρισης κρίσεων
2. Των Πωλήσεων (Sales)
3. Της Υποστήριξης των Πελατών (Customer Support).
4. Tης Τιμολόγησης (Billing)
5. Tων εργασιών του προσωπικού (Employee Operations)

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες συνθήκες υποδομής, που να εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των κρίσιμων τμημάτων μιας επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει ότι το Data Center που θα φιλοξενεί το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έτοιμες θέσεις εργασίας, εξοπλισμένες με γραφείο, καρέκλα, καλωδίωση για data και voice και παροχών ενέργειας προστατευμένων από UPS. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τους συνοδευτικούς χώρους που απαιτούν οι πολλαπλές θέσεις εργασίας, όπως αποδυτήρια, κουζίνα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης – τροφοδοσίας αναψυκτικών, νερών, σνακ κ.ά. Θα πρέπει ακόμη να παρέχεται η δυνατότητα η υποδομή των θέσεων να μπορεί να εμπλουτιστεί με υπηρεσίες όπως PBX, Think Clients, Photocopy – Printing, catering, για την καθημερινή σίτιση των υπαλλήλων που λειτουργούν το BC plan ή και μεταφοράς από και προς το Data Center από τους κοντινούς σταθμούς συγκοινωνίας. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναδρομολόγησης των τηλεφώνων της εταιρείας προς το επιχειρησιακό της Κέντρο, ώστε να μη χάνεται η επικοινωνία με το πελατολόγιό της.
Σκοπός όλων αυτών των παροχών είναι να μην αλλάξει κατά το δυνατόν η καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση, τόσο στο πελατολόγιό της όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Βάσει των αναγκών και του risk assessment κάθε επιχείρησης, υπάρχουν θέσεις αποκλειστικής χρήσης (dedicated) ή και μοιραζόμενης αλλά εγγυημένης χρήσης (shared/guaranteed). Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη με σύστημα Access Control, που να διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισέλθει στο χώρο. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η φυσική ασφάλεια τόσο του Data Center που στεγάζει τις υποδομές αυτές, όσο και των ίδιων των θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η υποδομή των θέσεων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας, πυρασφαλείας – πυροπροστασίας, κατάλληλων συνθηκών εξαερισμού, ειδικών τεχνολογικών συνθηκών που να μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα αυξημένο αριθμό ατόμων καθώς επίσης και προηγμένες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές.

Η LAMDA Hellix διαθέτοντας το μεγαλύτερο Κέντρο Business Continuity (BC) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πλέον των 500 πλήρως εξοπλισμένων θέσεων εργασίας, προσφέρει ολιστικές λύσεις σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ένα BC plan. Το πολλαπλώς βραβευμένο Neutral World – Class Data Center της, βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο στη Νοτιοανατολική Αττική, μια περιοχή με μηδενικό ιστορικό φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, για την ασφάλεια του πελατολογίου της, το κτίριο της εταιρείας δεν φέρει διακριτικά, οπότε η αναγνώρισή του από τον οποιονδήποτε μη πελάτη είναι δύσκολη. Σε συνδυασμό με περιμετρική 24ωρη παρακολούθηση του χώρου, λαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ελεγχόμενη είσοδο στις εγκαταστάσεις της LAMDA Hellix.
Σε επίπεδο υλοποίησης, στο Data Center της LAMDA Hellix διατηρούν Point of Presence όλοι οι εγχώριοι και οι σημαντικότεροι ξένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, με αποτέλεσμα η δυνατότητα διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις θέσεις BC που διατηρούν, να είναι εξαιρετικά εύκολη και ιδιαίτερα οικονομική. Επιπρόσθετα, στους χώρους Data Center της LAMDΑ Hellix η ίδια επιχείρηση μπορεί να διατηρεί και το Disaster Recovery site της, βελτιστοποιώντας τη λειτουργικότητά της εύκολα και οικονομικά, λόγω των οικονομιών κλίμακας που εφαρμόζονται από τη LAMDA Hellix.

Τέλος, σε επίπεδο εφαρμογής και επικύρωσης του σχεδίου, η LAMDA Hellix προσφέρει τις υπηρεσίες της με συνεχή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (24x7x365), γεγονός που παρέχει στην επιχείρηση απόλυτη διαθεσιμότητα των υποδομών καθώς και αυτονομία στον τρόπο διαχείρισης του πλάνου επιχειρηματικής συνέχειας, όποτε κι αν αυτό απαιτηθεί να υλοποιηθεί.

Αλέξανδρος Μπεχράκης,
Εμπορικός Διευθυντής
LAMDA Hellix Α.Ε.
Κηφισίας 37A – Golden Hall,
Μαρούσι, 15123, Ελλάδα
Τηλ.: 210-74 50 770
info@lamdahellix.com
www.lamdahellix.com