Στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE), με θέμα “Integrity: The Ultimate Brand”, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, συμμετείχε η ΕΥ ως χρυσός χορηγός.

Στόχος του φετινού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της εβδομάδας ευαισθητοποίησης κατά της απάτης (International Fraud Awareness Week), ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα ακεραιότητας, καθώς και οι καλές πρακτικές και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν για να το επιτύχουν.

Η συμπεριφορική συσχέτιση και ο ρόλος των forensic data analytics στη δημιουργία μιας κουλτούρας ακεραιότητας σε έναν οργανισμό, αποτέλεσαν το επίκεντρο της εισήγησης του κ. Γιάννη Δρακούλη, Associate Partner και επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης (Forensic & Integrity Services) της EY Ελλάδος. «Ο βαθμός συμμόρφωσης με ηθικούς κανόνες, εξαρτάται από προσωπικούς παράγοντες, αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ένας εργαζόμενος. Ευθύνη της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει το περιβάλλον εκείνο που θα ενθαρρύνει ηθικές συμπεριφορές και θα αποτρέψει περιστατικά απάτης και διαφθοράς», εξήγησε ο κος Δρακούλης. Διαφημίζοντας τη σωστή συμπεριφορά, αυξάνοντας το κόστος της μη συμμόρφωσης και αναπτύσσοντας μια σωστή αρχιτεκτονική αποφάσεων, η επιχείρηση μπορεί να καταστήσει την ηθική συμπεριφορά δεύτερη φύση. Με τη βοήθεια των data analytics, αξιοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες απόδοσης (KPIs), ένας οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του σε φαινόμενα διαφθοράς και απάτης.

Στη σημασία της ακεραιότητας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός οργανισμού, αναφέρθηκε η κα Κυριακή Κατσάνη, Senior Manager στο τμήμα Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY Ελλάδος. «Η ακεραιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Μια επιτυχημένη επιχείρηση, παραμένει πιστή στην αποστολή της, τηρεί τις υποσχέσεις της, και σέβεται τους νόμους και τους ηθικούς κανόνες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην ελεύθερη οικονομία», τόνισε η ομιλήτρια. Παρότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, φαινόμενα απάτης και διαφθοράς εξακολουθούν να παρουσιάζονται, οδηγώντας σε πρόστιμα, ποινές και μείωση της αξίας των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η κα Κατσάνη αναφέρθηκε στην Integrity Agenda, το πρόγραμμα της EY που βοηθά τις επιχειρήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ καλών προθέσεων και καθημερινής εφαρμογής τους στην πράξη. Αυτό προϋποθέτει αλλαγές που επικεντρώνονται σε τέσσερις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος: στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα, τα συστήματα ελέγχου, αλλά και την αναλυτική πληροφόρηση για τους δείκτες που προσδιορίζουν τις επιδόσεις της επιχείρησης στον τομέα της ηθικής συμπεριφοράς.