Η διευρυμένη λύση Wi-Fi θα συμβάλλει στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των πόλεων και θα προσφέρει νέες υπηρεσίες στους πολίτες

 

 

 

 

 

Στη διάσκεψη Meeting of the Minds, η Cisco ανακοίνωσε το Smart+Connected™ City Wi-Fi, μια ολοκληρωμένη λύση που θα βοηθήσει τις σύγχρονες πόλεις παγκοσμίως να παρέχουν συνδεσιμότητα σε κάθε σημείο και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα όπου το Internet of Things (IoT) θα μπορεί να αξιοποιείται πλήρως για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους πολίτες. Στα σύγχρονα αστικά κέντρα η πρόσβαση Wi-Fi ξεπερνά τα σύνορα της πρόσβαση στο Internet. Έχοντας εγκατεστημένο ένα δίκτυο βάσης, οι υπεύθυνοι ενός δήμου θα είναι σε θέση να προσφέρουν εκείνες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στην πόλη σε τομείς όπως η στάθμευση, η δημόσια ασφάλεια και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η πρόσβαση στο Internet από κάθε σημείο της πόλης, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δυναμική των πόλεων, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και η προσέλκυση επενδύσεων.

 

Κύρια σημεία

 

Αρχιτεκτονική της λύσης από άκρο σε άκρο

Το Smart+Connected City Wi-Fi ενσωματώνει τις τεχνολογίες της Cisco® για την παροχή μιας πρακτικής και ολιστικής προσέγγισης για την ασύρματη συνδεσιμότητα σε όλη την πόλη. Τα κυριότερα προϊόντα περιλαμβάνουν το εξωτερικό Cisco Wi-Fi, την οικογένεια προϊόντων IoT routing και switching της Cisco, το Cisco Prime™ και τεχνολογίες Mobility Services Engine (MSE). Το Smart+Connected City Wi-Fi δημιουργεί εξωτερικά δίκτυα Wi-Fi διαχειριζόμενα από τον εκάστοτε δήμο, τα οποία βελτιστοποιούν την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται και συλλέγονται. Η λύση βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική λογικής τριών επιπέδων που αποτελείται από το επίπεδο του δρόμου (εξωτερικά σημεία πρόσβασης), το επίπεδο δικτύου πόλης (που συνδέει το hardware στο κέντρο δεδομένων) και το επίπεδο δικτύου δεδομένων (το οποίο παρέχει πόρους ώστε να είναι δυνατή η παροχή εφαρμογών και υπηρεσιών Wi-Fi  στην πόλη).

 

 

Περιπτώσεις χρήσης στην πόλη

Σε συνδυασμό, οι ενσωματωμένες τεχνολογίες της Cisco παρέχουν μια αρχιτεκτονική λύση από άκρο σε άκρο (end-to-end) που επιτρέπει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης: πρόσβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε για τους πολίτες, συμμετοχή πολιτών και συλλογή δεδομένων, τόνωση του τοπικού εμπορίου και δημιουργία ενός βασικού δικτύου για καινοτομίες του Internet of Everything στο πλαίσιο της υποδομής της πόλης.

 

Η νέα λύση Wi-Fi παρέχεται λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι η πόλη, οι κάτοικοι, οι πάροχοι υπηρεσιών και η κοινότητα ανάπτυξης εφαρμογών. Η Cisco προσφέρει το σχεδιασμό της λύσης και την υποκείμενη τεχνολογία, η πόλη αποκτά τον εξοπλισμό και παρέχει τα βασικά δεδομένα, οι πολίτες χρησιμοποιούν και επωφελούνται από τις νέες υπηρεσίες, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να δημιουργούν νέες επαγγελματικές και διαχειριζόμενες υπηρεσίες και οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιούν την ασύρματη πλατφόρμα για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων εφαρμογώ