Η CL8 ανακοινώνει την πιστοποίηση Silver Small and Midmarket Cloud Solutions από την Microsoft!

Για να αποκτήσουν μια τέτοια πιστοποίηση από την Microsoft, οι συνεργάτες  πρέπει να αποδείξουν με επιτυχία την εμπειρία τους στην εν λόγω τεχνολογία. Η πιστοποίηση Microsoft Small Business αποδεικνύει την εμπειρία και τη δέσμευση των συνεργατών να προσφέρουν λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Με την επιβεβαιωμένη ικανότητα στην πλατφόρμα Cloud της Microsoft, η CL8 μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να εκσυγχρονίσουν την υποδομή τους, να μεταφέρουν εφαρμογές και δεδομένα στο Cloud και να δημιουργήσουν λύσεις σε πλατφόρμες δεδομένων στο Cloud.

Παράλληλα, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Office 365, η CL8 μπορεί να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λύσεις Cloud που τους επιτρέπουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους οπουδήποτε ενώ προστατεύουν ταυτόχρονα την επιχείρησή τους.

Ειδικά σήμερα, με τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εργάζονται από το σπίτι χωρίς διακοπή. Η CL8 διαθέτει την υποδομή, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες για να ολοκληρώσουν την εργασία τους σαν να ήταν στο γραφείο.

Η CL8 έχει πρόσβαση στους καλύτερους πόρους και υποστήριξη για τα προϊόντα τα οποία προσφέρει  και είναι σε θέση να παρέχει υψηλό επίπεδο υποστήριξης στους πελάτες της.