Η Space Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό έργο υποδομής, την αναβάθμιση τoυ IT Data Center της WIND Hellas, στη Λ. Αθηνών. Πρόκειται για την αντικατάσταση και συγχώνευση του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού, υπεύθυνου για τη διασύνδεση και δρομολόγηση της κίνησης όλων των εταιρικών συστημάτων, τόσο μέσα στο Data Center, όσο και με την υπόλοιπη εταιρεία και τις ιστοσελίδες της.
Το υψηλής πολυπλοκότητας έργο διήρκεσε δύο χρόνια, καθώς έπρεπε να μεταφερθούν πάνω από 900 συστήματα σε νέες υποδομές και επαναπρογραμματισμός όλων των κανόνων δρομολόγησης του δικτύου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε νέα δικτυακά πρωτόκολλα και προσαρμογή των κανόνων των firewalls, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έπρεπε να μεταβεί από μια ήδη υπάρχουσα τεχνολογία 17ετίας, σε μια νέα, σύγχρονη τεχνολογία τελευταίας γενιάς.
Ο κ. Δημοσθένης Νικολόπουλος, IS Operation & Program Office Director της WIND Hellas, δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα μεγάλο έργο, με τη σημαντική συμβολή και την τεχνογνωσία της Space Hellas. Με την ολοκλήρωσή του, όλοι οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει σε βάθος εικόνα του νέου δικτύου, καθώς το έχτισαν από την αρχή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του ΙΤ της εταιρείας μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι καθώς τα οφέλη της νέας υποδομής είναι πολλαπλά σε οικονομίες κλίμακας, αύξηση της απόδοσης των συστημάτων, σταθερότητα και ασφάλεια, νέες δυνατότητες για κάλυψη disaster recovery, δυνατότητα δρομολόγησης κίνησης σε εναλλακτικά sites, με ελάχιστο ή μηδενικό downtime διατηρώντας το ίδιο IP σχήμα των source συστημάτων, καθώς επίσης στην οργάνωση των δικτύων, αλλά και την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή όλης της καλωδίωσης».
Όπως τόνισε ο κ. Νικολόπουλος: «Το ΙΤ Data Center της WIND, έχει πλήρως μετασχηματισθεί και μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις επερχόμενες τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης πενταετίας, σε τομείς όπως: Cloud, Virtualization, Containerized Systems, Software Defined Storage, Software Defined Network, Virtual PBX κ.λπ.».
O Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εργαστήκαμε για να ολοκληρώσουμε ένα πολύπλοκο έργο του οποίου οι τεχνικές προκλήσεις τόσο για τη WIND Hellas, όσο και για τη Space Hellas ήταν πολλές, προκειμένου να γεφυρωθεί το μεγάλο χάσμα μεταξύ των τεχνολογιών και να προσαρμοστούν πλήρως τα συστήματα και οι δικτυακές συσκευές με τη νέα τεχνολογία. Η ομάδα μελέτης και υλοποίησης του έργου αντιμετώπισε με εξαιρετική επιτυχία όλες τις δυσκολίες της αναβάθμισης, προκειμένου να γίνει η μετάβαση στις νέες τεχνολογίες στον βέλτιστο χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την αγαστή συνεργασία μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την WIND Hellas και ικανοποιημένοι για τα σημαντικά οικονομικά και τεχνικά οφέλη του εν λόγω έργου που θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο και μελλοντικά. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες, πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες, βασισμένες στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής πάντα προς όφελος των πελατών μας».