Το συντονισμό τριών νέων ευρωπαϊκών έργων R&D στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανέλαβε η Space Hellas.

Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φιλοδοξούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας για νευραλγικούς τομείς, όπως είναι η εθνική άμυνα, η υγεία και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς.

Συγκεκριμένα, το έργο AInception (AI Framework for Improving Cyber Defence Operations), χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund) και στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας, όχι μόνο για την ανίχνευση και την κατηγοριοποίηση περιστατικών ασφαλείας, αλλά και για την αυτοματοποιημένη απόκριση (response).

Το έργο SEPTON (Security protection tools for Networked Medical Devices) χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe και έχει σκοπό να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν οι συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές, οι οποίες όχι μόνο συλλέγουν δεδομένα αλλά και υποστηρίζουν ζωτικές λειτουργίες.

Τέλος, το έργο PRIVATEER (Privacy-first Security Enablers for 6G Networks) εντάσσεται στο πρόγραμμα “Smart Networks and Services Joint Undertaking” (SNS JU) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναπτύσσει καινοτόμους μηχανισμούς ασφάλειας για δίκτυα έκτης γενιάς (6G), λαμβάνοντας υπόψη ως πρώτη προτεραιότητα την ιδιωτικότητα των χρηστών, αλλά και των παρόχων. Να σημειωθεί ότι η Space Hellas είναι μια από τις 40 ευρωπαϊκές βιομηχανίες που συμμετέχουν στο 6G Infrastructure Association (6GIA), το σύνδεσμο εταιρειών και ερευνητικών φορέων που ηγείται της ανάπτυξης των τεχνολογιών έκτης γενιάς (6G) στην Ευρώπη.

Τα τρία έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 18 εκ. € και οι τρεις συμπράξεις που συντονίζονται από τη Space Hellas, αριθμούν από κοινού 41 φορείς (βιομηχανίες, ΜμΕ, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) από όλη την Ευρώπη.

O Διευθυντής Εφαρμογών και R&D της Space Hellas, κ. Σωκράτης Κωστίκογλου, τονίζει ότι: «Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία και παρέχει ήδη ένα ευρύ φάσμα λύσεων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και μέσω της ενεργού συμμετοχής της, ιδιαίτερα με το ρόλο του συντονιστή, σε πολυάριθμες διεθνείς ερευνητικές πρωτοβουλίες. Στοχεύουμε να επεκτείνουμε την τεχνογνωσία μας σε ακόμη περισσότερες τεχνολογίες αιχμής και να αναπτύξουμε και άλλες καινοτόμες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Εκτός από τα τρία προαναφερθέντα έργα, η Space Hellas έχει ενεργό συμμετοχή σε άλλα εννέα ευρωπαϊκά έργα που ξεκίνησαν πρόσφατα, σε τομείς όπως Cybersecurity, 5G/6G, Edge AI, Open-Source Intelligence (OSINT) και Quantum Key Distribution (QKD).»