• Δυνατό ξεκίνημα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αειφορίας για το 2030 
  • Η ABB μείωσε τις εκπομπές CO2 το 2021 κατά 39% σε σχέση με το 2019 
  • Η ABB είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο της που δήλωσε αν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νέου συστήματος κατάταξης αειφορίας “EU taxonomy”

Η ABB δημοσίευσε την Έκθεση Αειφορίας για το 2021, περιγράφοντας τα επιτεύγματα της εταιρείας στο πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων της φιλόδοξης στρατηγικής αειφορίας του 2030.

«Η αειφορία είναι βασικής σημασίας για τον εταιρικό σκοπό της ABB και για την ικανότητά μας να παράγουμε αξία για τους μετόχους μας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Björn Rosengren. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το 2021 ξεκινήσαμε άριστα την επιδίωξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει στη στρατηγική μας για την αειφορία το 2030».

Η ABB είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο της που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφόρες οικονομικές δραστηριότητες, γνωστό και ως “EU taxonomy”. Στόχος του EU taxonomy είναι να δημιουργήσει ένα σαφή ορισμό για το τι είναι “αειφόρο”, προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, οι οποίες υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Δημιουργούμε μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Από τον πρώτο χρόνο έναρξης της στρατηγικής βιωσιμότητας 2030 της ABB, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι λύσεις της εταιρείας έχουν επιτρέψει στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές τους σε ισοδύναμο CO2 κατά 11,5 μεγατόνους. Η ABB στοχεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της, ώστε να μειώσουν τις ετήσιες εκπομπές τους σε ισοδύναμο CO2 περισσότερο από 100 μεγατόνους έως το 2030, κάτι που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. Η μεθοδολογία αξιολόγησης της ABB έχει επαληθευτεί από την πλευρά τρίτων μερών.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία κρατά το κλειδί για ένα αειφόρο μέλλον και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Theodor Swedjemark, Chief Communication and Sustainability Officer. «Ενώ βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ουδετερότητα άνθρακα στις δικές μας δραστηριότητες έως το 2030, ωστόσο το καλύτερο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών που παρέχει η ABB στους πελάτες της».

Μεταξύ των τεχνολογιών της ABB με το μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής εξοικονόμησης είναι οι κινητήρες και οι ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης. Σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία και τα κτίρια, οι ηλεκτροκινητήρες αντιπροσωπεύουν το 45% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις απόδοσης προσφέρουν τη δυνατότητα για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, η ελβετική εταιρεία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών Model Group, μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά σχεδόν 900.000 kWh ετησίως, που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας περίπου 200 μονοκατοικιών, χάρη στην εγκατάσταση νέων κινητήρων και ηλεκτροκινητήρων της ABB.

Την προηγούμενη χρονιά, η ABB σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πορεία της προς την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2030 στις δικές της δραστηριότητες, καθώς μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 39%, σε σύγκριση με το 2019 (έτος αναφοράς).

Η ABB έχει δεσμευτεί να εξηλεκτρίσει ολόκληρο τον στόλο της με περισσότερα από 10.000 οχήματα και να προμηθεύεται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Ήδη από το 2021, το 44% των παγκόσμιων παραγγελιών νέων οχημάτων της ABB ήταν είτε για ηλεκτρικά, είτε για plug-in υβριδικά οχήματα. Το μερίδιο της πιστοποιημένης πράσινης και αυτοπαραγόμενης ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε 51%, από 31% το προηγούμενο έτος. Περισσότερα από 100 έργα ενεργειακής απόδοσης υλοποιήθηκαν σε όλη την ΑΒΒ, εξοικονομώντας συνολικά 17,5 GWh ενέργειας.

Πεκίνο (Κίνα), Πόρβο (Φινλανδία) και Έντε (Ολλανδία) είναι τρεις ακόμα πόλεις που ενσωματώθηκαν το 2021 στο ABB Mission to Zero™. Όλες τους χρησιμοποιούν τις λύσεις ψηφιακής και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας της ABB, υποστηρίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου να ηγηθεί με το παράδειγμα της αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών.

Διατηρούμε τους πόρους

Τον Δεκέμβριο του 2021, η ABB παρουσίασε επίσης μια νέα προσέγγιση για την κυκλική οικονομία σε ολόκληρη την εταιρεία. Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 80% των προϊόντων και των λύσεων της ABB θα καλύπτονται από αυτήν την προσέγγιση και θα αξιολογούνται με βάση ένα σαφές σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης, που θα αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Προκειμένου να κάνει πιο κυκλικές τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων και προμήθειας, η ABB συνέχισε, για παράδειγμα, να υλοποιεί μια σειρά από έργα που αποσκοπούν στον εντοπισμό πλήρως ανανεώσιμων, ανακυκλώσιμων ή βιοαποδομήσιμων πόρων για τα παραγόμενα προϊόντα μας.

Η ABB δεν θα στέλνει απόβλητα σε ΧΥΤΑ από τις δικές της δραστηριότητες, όταν και όπου αυτό είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της κάθε περιοχής. Ήδη, το 40% των περίπου 440 εργοταξίων της ABB σε όλον τον κόσμο στέλνει μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ένα από αυτά είναι και το εργοστάσιο διακοπτών χαμηλής τάσης της ABB Smart Power στο Φροζινόνε της Ιταλίας -που αναγνωρίζεται ως “Πρωτοποριακή Μονάδα Παραγωγής” από την ιταλική κυβέρνηση-, το οποίο πέτυχε τον στόχο να μηδενίσει εντελώς την απόρριψη αποβλήτων παραγωγής σε χώρους υγειονομικής ταφής το 2020, υπερβαίνοντας το όριο του Circular Economy Package της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υγειονομική ταφή που προέβλεπε απόρριψη μέχρι 10% έως το 2035.

Προωθούμε την κοινωνική πρόοδο

Το 2021 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία η ABB σημείωσε σημαντική πρόοδο στη δημιουργία ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις αυξήθηκε σε 16,3%, από 13,5% που ήταν το προηγούμενο έτος. Στα πλαίσια του Diversity and Inclusion Strategy 2030, η ABB στοχεύει να αυξήσει αυτό το ποσοστό στο 25%. Η ABB εισήγαγε ένα νέο, παγκόσμιο πρόγραμμα γονικής άδειας ουδέτερου φύλου, χορηγώντας στους υπαλλήλους της σε όλο τον κόσμο 12 εβδομάδες άδεια μετ’ αποδοχών για τους κύριους επιμελητές τέκνων και τέσσερις εβδομάδες για τους δευτερεύοντες επιμελητές. Ο Όμιλος συνέβαλε ακόμα στην κοινωνική πρόοδο μέσω περισσότερων από 400 διαφορετικών πρωτοβουλιών, με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη φροντίδα στην κοινότητα.

Για πρώτη φορά μέσα τη δεκαετία, η ABB κατέγραψε μηδενικούς θανάτους που να σχετίζονται με την εργασία το 2021. Επιπλέον, η απώλεια χρόνου από τραυματισμούς μειώθηκε κατά 44%, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της εταιρείας να προωθεί συνεχώς τις παγκοσμίου επιπέδου πρακτικές ασφαλείας της, κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των φιλοδοξιών για βιωσιμότητα.

Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια και την ακεραιότητα

 

Η ABB ενισχύει συνεχώς τα προγράμματα της για τη διακυβέρνηση και την ακεραιότητα. Η λειτουργία με ακεραιότητα και διαφάνεια περιλαμβάνει την υπεύθυνη προμήθεια υλικών. Για να ενισχύσει περαιτέρω την αειφορία στην αλυσίδα εφοδιασμού της, η ABB εισήγαγε τη νέα «Βάση Διαχείρισης Αειφόρου Εφοδιασμού», η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές του ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνησης). Στόχος της ABB είναι να διοχετεύσει το 80% των δαπανών της για προμήθεια υλικών σε συγκεκριμένες χώρες με βάση το νέο σύστημα έως το 2030.

Η ABB συνδέει επίσης τους στόχους ESG με βραβεία κινήτρων ανώτερων στελεχών για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του 2030. Η «οριακή συνθήκη» ESG για το 2021 ήταν ο καθορισμός στρατηγικών σχεδίων και σχεδίων εφαρμογής, τα οποία περιγράφουν τις βασικές ενέργειες και δραστηριότητες που απαιτούνται για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών του εύρους 1 και 2 GHG, για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στις δραστηριότητες της ίδιας της ABB έως το 2030 (σε σχέση με το 2019). Στο τέλος του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι αυτής της συνθήκης είχαν τηρηθεί πλήρως.

Η πλήρης Έκθεση Αειφορίας και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική αειφορίας για το 2030 είναι διαθέσιμα εδώ.