Η GCC Hellas, πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 200+ συνεργατών, καταγράφει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι πελάτες της εταιρείας έχουν αποκομίσει θετική εμπειρία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος της στον τομέα της τεχνολογίας.

Σε πρόσφατη αξιολόγηση από τους πελάτες της, η GCC Hellas έλαβε εξαιρετικές βαθμολογίες σε σημαντικούς τομείς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και λύσεων.

Οι υψηλά βαθμολογούμενοι παράγοντες στην ικανοποίηση των πελατών, όπως αυτοί προκύπτουν από την έρευνα, καταδεικνύουν τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην άμεση ανταπόκριση των αναγκών που προκύπτουν στους πελάτες της. Η υψηλή βαθμολογία των 9,33 βαθμών στην κλίμακα των 10 επιβεβαιώνει την υψηλή προσήλωση της GCC στο να κατανοεί τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητές τους.

Επίσης, ο επαγγελματισμός των στελεχών πωλήσεων – που αξιολογήθηκε με βαθμολογία 9,44 – και ο γρήγορος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών, υπογραμμίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και της άμεσης ανταπόκρισης στις επικοινωνίες.

Η υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας, με βαθμολογία 9,37, η αξιόπιστη υποστήριξη στον σχεδιασμό λύσεων, και η αριστεία των προϊόντων, με βαθμολογία 9,55, καταδεικνύουν ότι η GCC ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των πελατών της σε ό,τι αφορά την τεχνολογική απόδοση και την καινοτομία.

Η συνολική ικανοποίηση των συνεργατών από τη συνεργασία με την GCC Hellas φτάνει το εντυπωσιακό, παγκόσμιας κλάσης δείκτη, 85, του  NPS (Net Promoter Score), αποτέλεσμα που αποτυπώνει με σαφήνεια την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των πελατών της. To Net Promoter Score (NPS) αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών μιας εταιρείας ή ενός brand. Ο τρόπος μέτρησης του NPS  βασίζεται στην ερώτηση: “Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε την εταιρεία  μας σε έναν φίλο ή συνεργάτη;”. Σύμφωνα με το εργαλείο επιστημονικής ανάλυσης, βαθμολογία πάνω από 70 θεωρείται «παγκόσμιας κλάσης».

“Η GCC Hellas δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, και ευχαριστεί τους πελάτες της για τη συνεχή τους υποστήριξη και εμπιστοσύνη.”, αναφέρει ο κύριος κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GCC Hellas.