Η Hack The Box, η κορυφαία πλατφόρμα επιμόρφωσης, πιστοποίησης και αξιολόγησης ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εξασφάλισε την 7η θέση στη λίστα των Best Workplaces in Europe™ 2023, στην κατηγορία “50-499 Employees”.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισής της ως 4ο Best Workplace στην Ελλάδα και της ανάδειξής της ως 3ης καλύτερης νεοφυής επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο στον θεσμό Startups 100 Index 2023. Τέτοιου είδους διακρίσεις επιβεβαιώνουν την αφοσίωση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αυτονομία.

Από την ίδρυση της το 2017 έως και σήμερα, η Hack The Box μετρά περισσότερους από 240 υπαλλήλους που εργάζονται σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της στο Ηνωμένο Βασίλειο και των γραφείων της στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. 

Η Hack The Box έχει σαν όραμα να καταρτίσει τους ηθικούς χάκερ του αύριο μέσα από παιχνιδοποιημένες εμπειρίες, οι οποίες καλλιεργούν το επονομαζόμενο “hacker mindset”, συνδέοντας τους μέσα από την πλατφόρμα της με μια παγκόσμια κοινότητα που μετράει περισσότερα από 2 εκατ. μέλη παγκοσμίως, καθώς και με επαγγελματικές ευκαιρίες στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας σε εταιρίες και οργανισμούς παγκοσμίου φήμης. Το όραμα αυτό ενδυναμώνεται από την εταιρική κουλτούρα της Hack The Box η οποία θέτει όλους τους εργαζομένους της στο επίκεντρο. 

Το όραμά μας θα ήταν απλώς στείρες λέξεις αν δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εμπνευστούν από αυτό, να το καθοδηγήσουν, να το μεγαλώσουν. Εξάλλου, στο τέλος της ημέρας, πίσω από τα 2 εκατ. μέλη της πλατφόρμας μας παγκοσμίως, κάθε γραμμή κώδικα που γράφεται, κάθε αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας, ακόμη και πίσως από κάθε πτυχή της κουλτούρας μας, βρίσκονται οι εργαζόμενοι μας. Για αυτό και διακρίσεις όπως αυτή του Best Workplace στην Ευρώπη για το 2023 προέρχονται από εκείνους και είναι αφιερωμένες αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους“, αναφέρει ο Χάρης Πυλαρινός, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Hack The Box.

Ως εκ τούτου, παράλληλα με τη δημιουργία ενός απόλυτα καινοτόμου προϊόντος που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα της βελτίωσης των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Hack The Box επενδύει καθημερινά σε πολυάριθμες πρακτικές για την ενίσχυση αυτής της κουλτούρας, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

  • Ευέλικτες συνθήκες εργασίας, στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται απομακρυσμένα χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, η συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες ευεξίας, καθώς και η παροχή 4ήμερης εργασίας/ εβδομάδα τον Αύγουστο, για την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής κι επαγγελματικής τους ζωής. 
  • Ετήσιο budget εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της θέσης του κάθε εργαζομένου, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη βελτίωση των υφιστάμενων.
  • Μηνιαίες ή τριμηνιαίες συνεδριάσεις με όλους τους εργαζομένους που στοχεύουν στον διαμοιρασμό σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία, τον εορτασμό των επιτυχιών και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εργαζομένων.
  • Πληθώρα από ομαδικές συναντήσεις και εκδηλώσεις σε ετήσιο επίπεδο εκτός του πλαισίου της εργασίας για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ομάδων. 

Για να μάθετε περισσότερα για την Hack The Box, την εργασιακή της κουλτούρα  και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της, επισκεφθείτε τη σελίδα: hackthebox.com/join-us