• Το watsonx είναι μια νέα πλατφόρμα που πρόκειται να κυκλοφορήσει για θεμελιώδη ΑΙ μοντέλα και για γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI), προσφέροντας μια εργαλειοθήκη στούντιο, αποθήκης δεδομένων και διακυβέρνησης
 • Νέα προϊόντα Watson εμπλουτισμένα με θεμελιώδη ΑΙ μοντέλα και γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) που θα κυκλοφορήσουν για κώδικα,  AIOps,  ψηφιακή εργασία,  ασφάλεια και βιωσιμότητα
 • Η νέα συνεργασία με την Hugging Face θα φέρει τα καλύτερα μοντέλα AI ανοιχτού κώδικα στις επιχειρήσεις, μέσω της πλατφόρμας Watsonx
 • Ο τομέας IBM Consulting ανακοινώνει ένα Κέντρο Αριστείας για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) με περισσότερους από 1.000 εμπειρογνώμονες AI έτοιμους να υλοποιήσουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό των πελατών τους με επιχειρησιακού επιπέδου τεχνητή νοημοσύνη.

Η IBM χθες, στο ετήσιο συνέδριο της Think, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων με το όνομα IBM watsonx. Η πλατφόρμα έρχεται να επιταχύνει την υιοθέτηση και αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις της πιο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης (advanced AI) βασισμένης σε αξιόπιστα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις που στρέφονται σήμερα προς τη τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα τεχνολογίας που τους επιτρέπει να εκπαιδεύουν, να παραμετροποιούν και να αναπτύσσουν μοντέλα AI, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών μοντέλων και των δυνατοτήτων μηχανικής μάθησης, σε ολόκληρο τον οργανισμό τους με αξιόπιστα δεδομένα, ταχύτητα και διακυβέρνηση – όλα σε ένα μέρος και με την δυνατότητα εκτέλεσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον cloud.

Επίσης, στο συνέδριο Think, η IBM ανακοίνωσε περαιτέρω προγραμματισμένες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας υποδομής GPU-as-a-service που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη απαιτητικών ενεργειών AI, ενός  ΑΙ-powered dashboard  για τη μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση και βοήθεια στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο cloud, καθώς και μιας νέας πρακτικής για Watsonx και generative AI από τoν τομέα  IBM Consulting που θα υποστηρίζει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους πελάτες.

Με το Watsonx, η IBM προσφέρει ένα  στούντιο ανάπυξης ΑΙ με πρόσβαση σε θεμελιώδη μοντέλα και μοντέλα ανοικτού κώδικα, επιμελημένα και εκπαιδευμένα από την IBM, πρόσβαση σε αποθήκευση δεδομένων που επιτρέπει τη συλλογή και τον καθαρισμό των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και παραμετροποίηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μια εργαλειοθήκη διακυβέρνησης στα χέρια των επιχειρήσεων που θα παρέχει μια απρόσκοπτη ροή εργασίας σε όλο το φάσμα  των   ενεργειών ΑΙ και θα διευκολύνει την υιοθέτηση και την κλιμάκωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

“Με την ανάπτυξη των θεμελιωδών ΑΙ μοντέλων, η τεχνητή νοημοσύνη για τις επιχειρήσεις είναι πιο ισχυρή  από ποτέ”, δήλωσε ο Arvind Krishna, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της IBM. “Τα θεμελιώδη μοντέλα επιτρέπουν την ανάπτυξη του AI με σημαντικά πιο επεκτάσιμο, προσιτό και αποτελεσματικό τρόπο. Δημιουργήσαμε το IBM Watsonx για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να είναι κάτι περισσότερο από απλοί χρήστες, αλλά να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του AI. Με το IBM Watsonx, οι πελάτες μπορούν να εκπαιδεύουν και να αναπτύσσουν γρήγορα προσαρμοσμένες στην επιχείρηση τους δυνατότητες AI, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους”.

Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εργαλείων, την τεχνολογία, την υποδομή και τη συμβουλευτική εμπειρογνωμοσύνη για να δημιουργήσουν τα δικά τους – ή να προσαρμόσουν και να υιοθετήσουν τα διαθέσιμα μοντέλα AI – στα δικά τους δεδομένα και να τα αναπτύξουν σε κλίμακα σε ένα πιο αξιόπιστο και ανοιχτό περιβάλλον για την προώθηση της επιχειρηματικής επιτυχίας. Η ανταγωνιστική διαφοροποίηση και η μοναδική επιχειρηματική αξία θα μπορούν να προκύπτουν όλο και περισσότερο από το πόσο προσαρμόσιμο μπορεί να είναι ένα μοντέλο AI στα μοναδικά δεδομένα και στην τεχνογνωσία της επιχείρησης.

Η πλατφόρμα IBM Watsonx αποτελείται από τρία μοναδικά σύνολα προϊόντων για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών:

IBM watsonx.ai:  Ένα επιχειρηματικό στούντιο επόμενης γενιάς, το οποίο αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμο τον Ιούλιο του 2023 για τους κατασκευαστές AI ώστε να εκπαιδεύουν, να δοκιμάζουν, να ρυθμίζουν και να αναπτύσσουν τόσο την παραδοσιακή μηχανική μάθηση όσο και τις νέες δυνατότητες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης  (generative AI) που βασίζονται σε θεμελιώδη μοντέλα μέσω ενός ανοικτού και  διαδραστικού user interface.

 • Το AI στούντιο παρέχει μια σειρά από θεμελιώδη μοντέλα, εργαλεία εκπαίδευσης και προσαρμογής καθώς και οικονομικά αποδοτικές υποδομές που διευκολύνουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, από την προετοιμασία των δεδομένων έως την ανάπτυξη,υλοποίηση  και  παρακολούθηση μοντέλων.
 • Το στούντιο περιλαμβάνει επίσης μια βιβλιοθήκη θεμελιωδών μοντέλων που παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε επιμελημένα και εκπαιδευμένα θεμελιώδη μοντέλα της IBM. Τα θεμελιώδη μοντέλα  της IBM χρησιμοποιούν ένα μεγάλο, επιμελημένο σύνολο επιχειρησιακών δεδομένων που υποστηρίζεται από μια ισχυρή διαδικασία φιλτραρίσματος και καθαρισμού και ελεγχόμενο data lineage.  Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και σε μια ποικιλία μορφών, όπως κώδικα, δεδομένα χρονοσειρών, δεδομένα σε μορφή πίνακα, γεωχωρικά δεδομένα και δεδομένα συμβάντων πληροφορικής. Ένα αρχικό σύνολο θεμελιωδών μοντέλων θα διατεθεί σε τεχνολογική προεπισκόπηση beta σε επιλεγμένους πελάτες. Παραδείγματα κατηγοριών μοντέλων περιλαμβάνουν:
  • fm.code: Μοντέλα που δημιουργήθηκαν για την αυτόματη παραγωγή κώδικα για προγραμματιστές μέσω μιας διεπαφής φυσικής γλώσσας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών και την αυτοματοποίηση πολλών εργασιών πληροφορικής.
  • fm.NLP: Μια συλλογή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models) για συγκεκριμένους τομείς ή συγκεκριμένους κλάδους που χρησιμοποιούν επιμελημένα δεδομένα, όπου η μεροληψία μπορεί να μετριαστεί ευκολότερα και να προσαρμοστεί γρήγορα με τη χρήση δεδομένων πελατών.
  • fm.geospatial: Μοντέλο βασισμένο σε δεδομένα κλίματος και τηλεπισκόπησης για να βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανοήσουν και να προγραμματίσουν τις αλλαγές στα μοτίβα φυσικών καταστροφών, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης και άλλες γεωφυσικές διεργασίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους.
 • Στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας μεταξύ της IBM και της Hugging Face, το στούντιο Watsonx.ai θα βασίζεται στις βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα της Hugging Face και θα προσφέρει χιλιάδες ανοικτά μοντέλα και σύνολα δεδομένων της δεύτερης. Αυτό αποτελεί μέρος της δέσμευσης της IBM να παρέχει στους πελάτες της μια προσέγγιση ανοικτού οικοσυστήματος που τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα καλύτερα μοντέλα και την καλύτερη αρχιτεκτονική για τις μοναδικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.

IBM watsonx.data: Ένας χώρος αποθήκευσης δεδομένων βασισμένος σε ανοικτή αρχιτεκτονική lakehouse, ο οποίος είναι βελτιστοποιημένος για ελεγχόμενα δεδομένα και εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, και υποστηρίζει ερωτήματα, διακυβέρνηση και ανοικτές μορφές δεδομένων για κοινή πρόσβαση και χρήση των δεδομένων. Η λύση αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμη τον Ιούλιο του 2023 και:

 • Η λύση μπορεί να διαχειρίζεται workloads τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε περιβάλλοντα multi-cloud.
 • Μέσω της βελτιστοποίησης του φόρτου εργασίας με αυτή τη λύση, ένας οργανισμός μπορεί να μειώσει το κόστος της αποθήκης δεδομένων έως και 50 τοις εκατό.
 • Το Watsonx.data θα επιτρέψει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα ολοένα και πιο ισχυρά δεδομένα τους μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου, ενώ θα εφαρμόζει πολλαπλές fit to purpose,  μηχανές επερωτήσεων για την ανακάλυψη πολύτιμων πληροφοριών.
 • Θα παρέχει επίσης ενσωματωμένα εργαλεία διακυβέρνησης, αυτοματοποίησης και διασύνδεσης με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων καθώς και εργαλεία για την απλοποίηση της εγκατάστασης, της παραμετροποίησης και της εμπειρίας των χρηστών.

IBM watsonx.governance: μια εργαλειοθήκη διακυβέρνησης AI για την ενεργοποίηση αξιόπιστων ροών εργασίας AI. Η λύση, η οποία αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμη αργότερα μέσα στο έτος:

 • Καθιστά επιχειρησιακή τη διακυβέρνηση για να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου, του χρόνου και του κόστους που σχετίζονται με τις χειροκίνητες διαδικασίες και παρέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση για την επίτευξη διαφανών και εξηγήσιμων αποτελεσμάτων.
 • Παρέχει τους μηχανισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών, την προληπτική ανίχνευση της μεροληψίας και της παρέκκλισης του μοντέλου και βοηθά τους οργανισμούς να τηρούν τα πρότυπα δεοντολογίας τους.

 

Με την πλατφόρμα Watsonx, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του οργανισμού τους σε πέντε βασικούς τομείς της επιχείρησής τους: αλληλεπίδραση και συνομιλία με τους πελάτες και τους υπαλλήλους, αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών ροών εργασίας και των εσωτερικών διαδικασιών, αυτοματοποίηση των διαδικασιών πληροφορικής, προστασία από απειλές και διαχείριση των στόχων βιωσιμότητας.

Η IBM σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει τα θεμελιώδη μοντέλα Watsonx.ai σε όλα τα σημαντικά προϊόντα λογισμικού της, για παράδειγμα: 

 • Watson Code Assistant: Μια λύση που αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος, η οποία αξιοποιεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) για να μπορούν οι προγραμματιστές να δημιουργούν κώδικα με μια απλή εντολή στην αγγλική γλώσσα.

 

 • AIOps Insights: Δυνατότητες AI Operations (AIOps) βελτιωμένες με θεμελιώδη μοντέλα που αναμένονται για κώδικα και NLP για να παρέχουν μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση σε όλα τα περιβάλλοντα πληροφορικής, βοηθώντας τους διαχειριστές των λειτουργιών πληροφορικής (ITOps) και τους Site Reliability Engineers (SREs) να επιλύουν περιστατικά με πιο γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

 

 • Watson Assistant and Watson Orchestrate: Τα προϊόντα ψηφιακής εργασίας της IBM αναμένεται να συνδυαστούν με ένα θεμελιώδες μοντέλο NLP, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών.

 

 • Environmental Intelligence Suite: Η έκδοση IBM EIS Builder Edition σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί από το μοντέλο γεωχωρικής βάσης και να είναι διαθέσιμη σε προεπισκόπηση αργότερα μέσα στο έτος, επιτρέποντας στους οργανισμούς να δημιουργούν εξατομικευμένες λύσεις που αντιμετωπίζουν και μετριάζουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους με βάση τους μοναδικούς στόχους και τις ανάγκες τους.


Επίσης, στο Think 2023, η IBM ανακοίνωσε μια σειρά από πρόσθετες επερχόμενες υπηρεσίες  που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν στην προώθηση της υιοθέτησης του AI, όπως:

 

 • Νέα υπηρεσία GPU σε IBM Cloud: Αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια ανάγκη για θεμελιώδη μοντέλα , η IBM ανακοίνωσε νέες υπηρεσίες GPU στο IBM Cloud, μια υποδομή προσαρμοσμένη στο ΑΙ, σχεδιασμένη για την υποστήριξη υπολογιστικών φορτίων εργασίας υψηλής επιχειρησιακής έντασης. Αργότερα μέσα στη χρονιά, η ΙΒΜ αναμένεται να προσφέρει υποδομή  full stack,  υψηλής απόδοσης, ευέλικτη, βελτιστοποιημένη για AI, η οποία θα παρέχεται ως υπηρεσία στο IBM Cloud, τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εξυπηρέτηση θεμελιωδών μοντέλων.

 

 • Κέντρο Αριστείας τoυ τομέα IBM Consutling για τo Generative AI: O τομέας IBM Consulting ανακοινώνει ένα Κέντρο Αριστείας για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με περισσότερους από 1.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες  και σχεδιάζει να δημιουργήσει μια πρακτική επικεντρωμένη  στο Watsonx, η οποία θα κατασκευάζει και θα αναπτύσσει ενεργά το Watsonx για τους πελάτες . Ο τομέας  IBM Consulting έχει ολοκληρώσει δεκάδες έργα σε πελάτες,εμπλουτίζοντας  τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με τον  IBM Watson και με ένα χαρτοφυλάκιο συνεργατών του οικοσυστήματος μέσω της δοκιμασμένης μεθόδου IBM Garage.

 

 • IBM Cloud Carbon Calculator: Ένα dashboard βασισμένο στο ΑΙ που θα επιτρέπει στους πελάτες να μετρούν, να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να βοηθούν στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με το ταξίδι τους στο hybrid multi-cloud. Βασισμένο σε τεχνολογία από τoν τομέα Ερευνας της IBM, το IBM Cloud Carbon Calculator αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμο αργότερα μέσα στο χρόνο. Το dashboard  συμπληρώνει τις υπάρχουσες λύσεις βιωσιμότητας της IBM με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένων τωνIBM Envizi ESG SuiteIBM TurbonomicIBM Planning Analytics και IBM LinuxONE, που βοηθούν τους οργανισμούς να επιταχύνουν τους στόχους τους σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρήσεων.

 

 • Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) συγκαταλέγεται στις επτά τάσεις που διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις : Μια νέα έκθεση από τον τομέα του IBM Institute for Business Value, με τίτλο Seven Bets, αναφέρει τις επτά τάσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σήμερα και περιγράφει τα επτά στοιχήματα που αξίζει να βάλουν για να ενισχύσουν την επιχείρησή τους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους  οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια νοοτροπία “AI-first” και πώς οι ηγέτες μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης τώρα και στο μέλλον, καθώς και να διαχειριστούν τους αυξημένους κινδύνους σε όλο το φάσμα του οργανισμού τους.

Η μετάδοση του Think 2023 είναι διαθέσιμη στο www.ibm.com/events/think. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της IBM Arvind Krishna συνάντησε στη σκηνή ηγέτες από τις Delta Airlines, Citi και Red Hat και συζήτησαν τα οράματά τους για τη δημιουργική μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες αξιοποιώντας  το υβριδικό cloud και το ΑΙ. Σήμερα, Τετάρτη 10 Μαΐου, ο Darío Gil, Senior Vice President και Director του τομέα  IBM Research, θα δώσει μια κεντρική ομιλία σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Generative AI  σε επιχειρηματικά use cases.

Μετά την εμβληματική εκδήλωση στο Ορλάντο, το Think on Tour θα ταξιδέψει σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις σε όλο τον κόσμο. Για ενημερώσεις σχετικά με τις επιβεβαιωμένες πόλεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:    https://www.ibm.com/events/think/on-tour/.

Το διεθνές Δελτίο Τύπου στο newsroom της ΙΒΜ : https://newsroom.ibm.com/2023-05-09-IBM-Unveils-the-Watsonx-Platform-to-Power-Next-Generation-Foundation-Models-for-Business