Η Odyssey ανακοινώνει την πιστοποίησή της με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019. Το πρότυπο ISO 22301:2019 παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία, εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας, μετά την εμφάνιση ενός σοβαρού αποδιοργανωτικού συμβάντος.

Ως αποτέλεσμα της ολιστικής προσέγγισης της Odyssey στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στη Διαχείριση Κινδύνων, η πιστοποίηση υποδηλώνει ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, βασικός της στόχος είναι η διασφάλιση της λειτουργικής ανθεκτικότητας των οργανισμών στην ψηφιακή εποχή.

«Η πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019 της Odyssey αποδεικνύει την ικανότητά μας να συμβουλεύουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας στο πώς να αποκτήσουν επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.» δήλωσε ο Χρίστος Ονουφρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Odyssey.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Odyssey είναι επίσης πιστοποιημένη με ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 και διαπιστευμένη από το Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) ως Qualified Security Assessor (QSA).