Η SingularLogic ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών του Hellenic Healthcare Group (HHG), το έργο “Managed Printing Services (MPS)” για τις εταιρείες του ομίλου Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOSPITAL, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και Y-LOGIMED.

O HHG αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό Όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στη συνεχή ανάπτυξη της ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, μίας αγοράς που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές στην Ελλάδα. Δεσμεύεται στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου οράματος για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και την ανάδειξη της Ελλάδας διεθνώς σε πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη.  O HHG συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, διαθέτει πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές για την πιο εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση του κοινού που εμπιστεύεται τα θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα του.

Η πρόταση της SingularLogic κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική αποτύπωση της προσφοράς, όσο και την τεκμηριωμένη κάλυψη του συνόλου των προδιαγραφών, όπως αυτές ζητήθηκαν στην προκήρυξη του διαγωνισμού.  Το έργο για την Υλοποίηση της Εκτυπωτικής Διαχείρισης στις ως άνω εταιρείες του HHG περιλαμβάνει τη μελέτη των αναγκών εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής, σάρωσης,  αποστολής και λήψης fax, την κατάλληλη παραμετροποίηση του εξοπλισμού για τη διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών, τη συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαχείριση των ανταλλακτικών, τις περιοδικές αναφορές, την εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και την υποστήριξη των υπηρεσιών 24×7.  Οι υπηρεσίες MPS θα συνεισφέρουν στη μείωση του σχετικού λειτουργικού κόστους σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του HHG.

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε έργα Managed Printing Services, τη στρατηγική συνεργασία της με την HP Hellas ως επίσημος πιστοποιημένος Printing Solutions Specialist, τη βαθιά γνώση των επιχειρησιακών αναγκών του HHG και τη συνεργασία τους για περισσότερα από 10 έτη, εγγυάται την επιτυχή υλοποίηση του έργου και τη συνεχή υποστήριξη του μέσω των εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων της, προκειμένου να εξασφαλιστούν η μείωση κόστους, η εξοικονόμηση πόρων, η φιλικότητα στο περιβάλλον και η αναβάθμιση υποδομών, που προσδοκά ο HHG.