Η ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές για την διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, ήταν ο στόχος του διεθνή διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), μέσω του ΑΠΘ και κέρδισε η Space Hellas.
Το έργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματική αποθήκευση, διαχείριση, διαμοιρασμό και προστασία των ερευνητικών δεδομένων κάθε επιστημονικής δημοσίευσης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), για την υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με συνολική αξία 355.161 € πλέον ΦΠΑ.
Η λύση της Space Hellas βασίζεται στην τελευταίας τεχνολογίας κεντρική αποθηκευτική υποδομή της Dell EMC Isilon scale-out NAS. To Isilon scale-out NAS, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του έργου και παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως, η απλή διαχείριση, η εξαιρετική απόδοση, η αποτελεσματικότητα, η λειτουργική ευελιξία, η υψηλή διαθεσιμότητα με χρήση αλγόριθμων Reed-Solomon (Ν+Μ Redundancy).
Η προσφερόμενη σύνθεση περιλαμβάνει, μία κεντρική αποθηκευτική συστοιχία οριζόντια κατανεμημένη, η οποία παρέχει ωφέλιμη χωρητικότητα μεγαλύτερη του 1.2PB σε διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας (ταυτόχρονη απώλεια 2 δίσκων ή ενός κόμβου). Tape Library τεχνολογίας LTO-8 και ένα εξυπηρετητή για την μακρόχρονη αποθήκευση σπανίως προσπελάσιμων (cold) δεδομένων και 10G δικτυακό εξοπλισμό για τη διασύνδεση της αποθηκευτικής υποδομής (κεντρικής αποθηκευτικής συστοιχίας) στην υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του ΑΠΘ, όπου και έγινε η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού.
Όπως δήλωσε η κα. Jasmina Stritar, Sales Director, Direct Sales, South Eastern Europe, της Dell Technologies: «Μέσω της συνεργασίας μας με τη Space Hellas σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της εταιρείας, μας δόθηκε η δυνατότητα να ενισχύσουμε ουσιαστικά το ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), προσφέροντας την αποθηκευτική λύση DELL EMC Isilon scale-out NAS που παρέχει κορυφαίες επιδόσεις, αποδοτικότητα και χωρητικότητα, υποστηρίζοντας με αποτελεσματικότητα τις απαιτητικές εφαρμογές των αδόμητων δεδομένων.»
Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, τόνισε: «Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών ΙΤ, αποτελεί το ουσιαστικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ περήφανοι που ολοκληρώσαμε με επιτυχία το συγκεκριμένο έργο, ενισχύοντας τεχνολογικά την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η εξαίρετη συνεργασία μας με την Dell Technologies, αποδεικνύει ακριβώς αυτή μας την προσήλωση, που εστιάζει στο να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να εντοπίζουν, να χρησιμοποιούν και να εξάγουν πραγματική αξία από τα δεδομένα τους, ανεξαρτήτως μεγέθους, οπουδήποτε κι αν αυτά βρίσκονται.»