Καινοτόμες τεχνολογίες τίθενται σε εφαρμογή, για την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των υποδομών της Sparkle, που θα δώσουν ταχύτητες έως και 800 G.

Η Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, ανακοινώνει την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής -που παρέχονται από την Infinera και τη Nokia- στα οπτικά, επίγεια και υποθαλάσσια δίκτυά της παγκοσμίως, για να βελτιώσει περαιτέρω τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση της διεθνούς αγοράς, για υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων.

Με την ανάπτυξη των καναλιών οπτικής ίνας C Band + L Band (C+L) στις επίγειες συνδέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Νότια Αμερική, η Sparkle αυξάνει την χωρητικότητα μετάδοσης έως και 38,4 Tb/s ανά ζεύγος ινών, παρέχοντας έτσι κλιμακωτές υπηρεσίες υψηλής απόδοσης και εγγυημένης συνδεσιμότητας έως 800 G ανά μήκος κύματος μεταξύ των key locations.

Η νέα τεχνολογία θα αναπτυχθεί αρχικά μεταξύ 23 σημαντικών Points of Presence στην Ευρώπη, με συνολική έκταση πάνω από 12.465 km και με πρώτη διασύνδεση μεταξύ των κόμβων Μιλάνου και Φρανκφούρτης.

Η τεχνολογία C+L θα ωφελήσει επίσης όλες τις ιδιόκτητες οπτικές υποθαλάσσιες συνδέσεις της Sparkle, συμπεριλαμβανομένων των νέων οπτικών ινών στο δίκτυο BlueMed. Η ενίσχυση του capacity θα επεκταθεί και στο MedNautilus στη λεκάνη της Μεσογείου, το Curie στον Ειρηνικό Ωκεανό, το Seabras και το Monet στον Ατλαντικό, καθώς και στις υπόλοιπες υποθαλάσσιες υποδομές. Έτσι, οι υποδομές της Sparkle θα αναβαθμιστούν, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, για να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, τόσο στη διαχείριση του bandwidth, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών της.

«Η Sparkle δεσμεύεται να αξιοποιεί πάντα τις καλύτερες τεχνολογίες οπτικών ινών, αφού αποδειχθούν αξιόπιστες και βιώσιμες, ώστε να διευρύνει τη χωρητικότητα που μεταφέρει το δίκτυό της, διασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα και απόδοση», δήλωσε ο Enrico Maria Bagnasco, διευθύνων σύμβουλος της Sparkle. «Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας C+L στο δίκτυό μας, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά μας και η ηγετική μας θέση στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών».