Στον πολλά υποσχόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας τη νέα τεχνολογία στο επίκεντρο της στρατηγικής της για το 2019. Συγκεκριμένα, το επόμενο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να παρουσιάσει ένα συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή παρουσίασε, χθες, το πρόγραμμα εργασίας της για το 2019, στο οποίο καθορίζει τρεις κύριες προτεραιότητες για το επόμενο έτος: ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί των νομοθετικών προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για την υλοποίηση των δέκα πολιτικών της προτεραιοτήτων, έγκριση περιορισμένου αριθμού νέων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών προκλήσεων και παρουσίαση διαφόρων πρωτοβουλιών ενόψει της προοπτικής μιας Ένωσης 27 κρατών – μελών.

Η Ένωση αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τα ευρωπαϊκά εργαστήρια να εγγράφουν ήδη ερευνητικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των βιομηχανικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ρομποτικής παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετεί μια νέα προσέγγιση, με στόχο να θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων, όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πολιτική αυτή αρθρώνεται σε τρία σκέλη: αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προετοιμασία για κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου.

Επενδύσεις
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η Ε.Ε. (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τουλάχιστον €20 δις από σήμερα μέχρι το τέλος του 2020. Προκειμένου να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, η Επιτροπή αυξάνει το ύψος της επένδυσής της σε €1,5 δις για την περίοδο 2018-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020. Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ενεργοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €2,5 δις από υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στους τομείς των μαζικών δεδομένων και της ρομποτικής.

Το πρόγραμμα
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έναν περιορισμένο αριθμό νέων πρωτοβουλιών το 2019. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εργασίας του 2019 επικεντρώνεται μόνο σε 15 νέες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η στρατηγική για την ΑΙ, η κατάθεση ενός σχεδίου δράσης για την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο και η διατύπωση σύστασης για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού μητρώου υγείας.

“Το πρόγραμμα εργασίας δεν περιέχει εκπλήξεις: έχουμε υποβάλει όλες τις απαιτούμενες προτάσεις, αλλά τώρα αυτές πρέπει να εγκριθούν, ώστε να υλοποιηθούν και να δούμε τα οφέλη τους στην πράξη”, δήλωσε σχετικά ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασίας στο οποίο καθορίζει τις δράσεις, που προτίθεται να αναλάβει τον επόμενο χρόνο. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει σχετικά με τις πολιτικές δεσμεύσεις όσον αφορά την παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Ε.Ε. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ περιλάμβαναν μέχρι 26 πρωτοβουλίες προτεραιότητας ανά έτος, σε σύγκριση με περίπου 100 τέτοιες πρωτοβουλίες που περιλάμβανε το τελευταίο πρόγραμμα εργασίας, πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τον πρόεδρο Γιούνκερ.

 Πηγή: sepe.gr