Το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών στο τομέα της πληροφορικής προσέλκυσαν τα σεμινάρια που διοργάνωσε στα μέσα Ιουνίου σε  Ελλάδα και Κύπρο, η ManageEngine σε συνεργασία με την CYSOFT. Στα σεμινάρια, παρευρέθηκαν IT managers μεγάλων οργανισμών, τεχνικοί, διαχειριστές δικτύων και IT administrators, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα στελέχη της ManageEngine να αναπτύσσουν την προσέγγιση της εταιρίας για πολλά κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης της ΙΤ υποδομής σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Στα σεμινάρια, παρουσιάστηκαν  Success Stories εταιριών που υιοθέτησαν τις πρακτικές και τις λύσεις που προτείνει η ManageEngine σε τομείς όπως το IT Service Management, Desktop and Mobile Device Management και IT Operation Management. Οι εισηγητές των σεμιναρίων ανέδειξαν τους τρόπους ενοποίησης της διαχείρισης της δικτυακής υποδομής, των server και των εφαρμογών σε έναν οργανισμό καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν. Επίσης παρουσίασαν λύσεις αντιμετώπισης των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών για τις κρίσιμες πληροφορίες και παράλληλα ενημέρωσαν το κοινό για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το GDPR και το πώς η ManageEngine μπορεί να βοηθήσει στην συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα που θα επιφέρει ο κανονισμός.