• επενδύσεων εκσυγχρονισμού του ΙΤ τους τα τελευταία τρία χρόνια
  • 60% των στελεχών ανέδειξε την αδυναμία επίτευξης εσόδων από τα δίκτυά τους ως την κύρια επιχειρηματική επίπτωση των παλαιών πληροφοριακών συστημάτων (legacy IT systems)
  • 84% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία τους κινδυνεύει να χάσει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης εάν δεν εκσυγχρονίζει διαρκώς το ΙΤ

Στο ασταθές περιβάλλον των τελευταίων 15 ετών, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εξακολουθούν να πασχίζουν με το δισεπίλυτο έλλειμα τεχνολογίας. Μια νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει πώς οι πάροχοι αναπτύσσουν νέα συστήματα για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά τα legacy συστήματα που διατηρούν αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγικότητα και την καινοτομία. Στην πραγματικότητα, τα τρία τέταρτα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι το τελευταίο έτος (2023) το τεχνολογικό έλλειμα των legacy συστημάτων ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 55%.

Το τεχνολογικό έλλειμα επηρεάζει το κόστος ΙΤ και την επιχειρηματική ευελιξία

Με βάση μια έρευνα σε 252 ηγετικά στελέχη τηλεπικοινωνιακών παρόχων, η μελέτη της Accenture “From Survive to Thrive: Achieving Tech Transformation for Communication Service Providers’ Future” αποκαλύπτει ότι το έλλειμμα τεχνολογίας αποτελεί πρόκληση για όλους τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, επηρεάζοντας συνολικά τα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα. Δύο στα τρία στελέχη παραδέχονται ότι η εταιρεία τους συναντά δυσκολίες με την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με το τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, ένας στους τρεις ερωτηθέντες ανέδειξε επίσης το μεγάλο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της πληροφορικής ως κεντρικό ζήτημα λόγω του υψηλού ποσοστού που καταλαμβάνουν τα legacy συστήματα στη συνολική υποδομή της πληροφορικής τους.

Η μελέτη διαπίστωσε επιπρόσθετα ότι το οικονομικό και λειτουργικό κόστος συντήρησης των παλαιών συστημάτων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μάλιστα, 84% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία τους θα χάσει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης εάν δεν εκσυγχρονίζει διαρκώς την πληροφορική της. Παράλληλα, 77% αναγνωρίζει ότι τα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής μπορούν να εξορθολογήσουν την IT αρχιτεκτονική τους και να θέσουν τα μελλοντικά θεμέλια για μια ευέλικτη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Ωστόσο, ελάχιστοι πάροχοι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Για παράδειγμα, 93% ανέφερε την cloud-first υποδομή ως σημαντικό στοιχείο, αλλά μόνο 26% υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές για το μετασχηματισμό του λειτουργικού τους μοντέλου. Ομοίως, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, 91% αναγνωρίζει τη σημασία της για την επιχείρηση, αλλά μόνο 22% την έχει ενσωματώσει στις λειτουργίες πελατών και δικτύων.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ταλέντου

Στον πυρήνα του μετασχηματισμού βρίσκεται μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα (people-first). Η μελέτη έδειξε ότι μόνο 18,7% των στελεχών είναι βέβαιοι ότι ο οργανισμός τους διαθέτει το κατάλληλο ταλέντο για να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες πληροφορικής, ενώ 80% συμφωνεί ότι ο οργανισμός τους χρειάζεται αλλαγή σε επίπεδο κουλτούρας. Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί οφείλουν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ταλέντων με γνώμονα τις δεξιότητες, βασιζόμενοι σε δεδομένα.

«Το τεχνολογικό έλλειμα αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που μπορεί να αντιμετωπιστεί  μόνο με την αντικατάσταση των παλιών συστημάτων και την οικοδόμηση ενός ψηφιακού πυρήνα που αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και ευρύτερα οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες», δήλωσε η Mathangi Sandilya, Global Technology Industry Group Lead στον τομέα Communications & Media της Accenture. «Η μελέτη μας δείχνει ότι οι εταιρείες με χαμηλότερο τεχνολογικό έλλειμα έχουν σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές τους όσον αφορά το κόστος του ΙΤ, την επιχειρηματική τους ευελιξία καθώς και την οικονομική τους ανάπτυξη. Συνεπώς, η ανάγκη επιτάχυνσης του μετασχηματισμού είναι πλέον επιτακτική. Η επένδυση σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το cloud, τα δεδομένα και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, η επανεκπαίδευση των ανθρώπων και η εφαρμογή ανοικτών και διαλειτουργικών τεχνολογικών αρχιτεκτονικών θα ανοίξουν το δρόμο για την απλοποίηση, την ευελιξία και την αποδοτικότητα του ΙΤ».