Η έκτη έκδοση του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) ξεκινά σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ο οργανισμός της Ε.Ε για την κυβερνοασφάλεια ENISA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω από 200 εταίροι από όλη την Ευρώπη θα διεξάγουν αυτή την εκστρατεία καθ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Ο ECSM είναι η ετήσια ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα την προώθηση της κυβερνοασφάλειας στους πολίτες και τους οργανισμούς, καθώς και την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας για το 2018 εστιάζει σε τέσσερις θεματικές ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα του Οκτωβρίου:

  • 1η εβδομάδα – 1 Οκτωβρίου έως 7 Οκτωβρίου: «Κανόνες βασικής κυβερνοϋγιεινής»
  • 2η εβδομάδα – 8 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου: «Διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων
    και της ψηφιακής εκπαίδευσης»
  • 3η εβδομάδα – 15 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου: «Αναγνώριση περιπτώσεων
    κυβερνοαπάτης»
  • 4η εβδομάδα – 22 Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου: «Αναδυόμενες τεχνολογίες και ιδιωτική
    ζωή».

Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας θα διεξαχθούν στην Ευρώπη πάνω από 400 δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως, για παράδειγμα, συνέδρια, εργαστήρια, επιμορφωτικές συνεδρίες, γενικές παρουσιάσεις σε χρήστες, διαδικτυακά σεμινάρια, διαδικτυακές εκστρατείες και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Ο ENISA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CONNECT) ανερτήσουν σήμερα ένα βίντεο κλιπ με μηνύματα κορυφαίων εμπειρογνωμόνων από ολόκληρη την Ευρώπη για την προώθηση της εκστρατείας.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Η ψηφιακή μας κοινωνία και οικονομία μπορεί να ανθίσει μόνο αν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη, και για αυτήν απαιτούνται ισχυρές ικανότητες κυβερνοασφάλειας, τόσο τεχνολογικές όσο και ανθρώπινες και νομικές. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλο το φάσμα των παραγόντων στους οποίους απευθύνεται η εκστρατεία ECSM, από τους επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας έως τους πολίτες».

Η κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, δήλωσε τα εξής: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πρόκληση και συνάμα ευκαιρία για την Ευρώπη. Όσο πιο ισχυροί γινόμαστε στον τομέα της πρόληψης και όσο πιο ανθεκτικοί γινόμαστε έναντι των κυβερνοαπειλών, τόσο περισσότερο ενισχύονται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και η ασφάλεια των πολιτών μας. Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας στην ουσία τονίζει την ευθύνη που φέρει ο καθένας μας να συνεισφέρει στην ασφάλεια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA κ. Udo Helmbrecht δήλωσε τα εξής: «Το κόστος των ζημιών που προκαλούνται από λυτρισμικά σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται ότι θα υπερβεί τα 11,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2019, η ανθρώπινη επιφάνεια επιθέσεων αναμένεται ότι θα ανέλθει σε 6 δισ. άτομα έως το 2022, ωστόσο ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που μένουν κενές αναμένεται ότι θα τριπλασιαστεί. Είναι η συνταγή της καταστροφής. Στόχος του ECSM είναι να διαψεύσει αυτές τις προβλέψεις ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα κυβερνοαπειλών και παρέχοντας λύσεις σε οργανισμούς και πολίτες.»

Ο επίσημος ιστότοπος της εκστρατείας είναι www.cybersecuritymonth.eu. Σε αυτόν οι χρήστες μπορούν να βρουν χρήσιμες προτάσεις και συμβουλές σε 23 γλώσσες της ΕΕ, να μελετήσουν το ενημερωτικό υλικό και να έχουν πρόσβαση στο αποθετήριο ECSM των συντονιστών από όλα τα κράτη μέλη. Μπορούν επίσης να δοκιμάσουν το επίπεδο των γνώσεών τους με το επικαιροποιημένο διαδικτυακό κουίζ για την κυβερνοασφάλεια. Ο ιστότοπος διαθέτει επίσης έναν διαδραστικό χάρτη όπου οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε κάθε πόλη.

Η θεματική ενότητα αυτής της εβδομάδας έχει τίτλο «Κανόνες βασικής κυβερνοϋγιεινής». Σκοπός της είναι να βοηθήσει το κοινό να καθιερώσει και να διατηρήσει καθημερινές συνήθειες, ελέγχους και γενικές συμπεριφορές που απαιτούνται για την ασφάλειά του στο διαδίκτυο. Ιστορικό: Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας διοργανώνεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερους από 300 εταίρους (τοπικές αρχές, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ομάδες προβληματισμού, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις) από όλη την Ευρώπη.