Σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο βρίσκεται, σήμερα, η τεχνολογία blockchain στον επιχειρηματικό κόσμο. Μόλις το 1% των Chief Information Officers (CIOs) έχει υιοθετήσει την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, ενώ μόνο το 8% απαντά ότι σκοπεύει να την εντάξει στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό του. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, το 77% των ερωτηθέντων CIOs δηλώνει ότι η εταιρεία τους δεν ενδιαφέρεται, επί του παρόντος, για την τεχνολογία και δεν έχει προγραμματίσει καμία ενέργεια την υιοθέτησή της.

Σε επίπεδο κλάδων, οι επικεφαλής CIO στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, των Ασφαλειών και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών είναι εκείνοι που ανέφεραν ότι συμμετέχουν ενεργότερα στον προγραμματισμό και τον πειραματισμό γύρω από το blockchain σε σχέση με άλλες βιομηχανίες.

Ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας τεχνολογίας, οι τομείς των μεταφορών, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και το Δημόσιο γίνονται όλο και πιο αφοσιωμένοι στην τεχνολογία του blockchain, λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητας της.

“Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε τι είναι το blockchain και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας”, τονίζει η Gartner. “Αυτό, ωστόσο, πρέπει να γίνει με αργά και σταθερά βήματα, καθώς εσπευσμένες επενδύσεις στην νεόκοπη τεχνολογία θα μπορούσαν να οδηγήσουν εταιρείες και οργανισμούς σε σημαντικά προβλήματα ακόμη και την απόρριψη μιας τεχνολογίας, που είναι ικανή να αλλάξει κυριολεκτικά το παιχνίδι”, προσθέτουν οι αναλυτές.

Οφέλη
Η έρευνα της Gartner έδειξε ότι, αν και η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας είναι ακόμη στα σπάργανα, τα στελέχη αναγνωρίζουν ήδη τη σημασία της και το ρόλο της στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα, οι CIOs αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain είναι ικανή να αλλάξει το λειτουργικό και επιχειρησιακό μοντέλο των εταιρειών τους. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, τα εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της νέας αυτής τεχνολογίας. “Η τεχνολογία blockchain απαιτεί την κατανόηση σε θεμελιώδες επίπεδο των πτυχών της ασφάλειας, της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης και των εμπορικών αρχιτεκτονικών. Συνεπώς, οι παραδοσιακές επιχειρησιακές και οργανωτικές διαδικασίες δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν υπό τις παραδοσιακές δομές τους”, σημειώνει η μελέτη.

Δεξιότητες
Από τα στελέχη που δηλώνουν ότι έχουν, ήδη, επενδύσει ή ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στο blockchain, το 23% δηλώνει ότι η εφαρμογή της απαιτεί τις πιο νέες και καινοτόμες δεξιότητες, ενώ το 18% σχολίασε ότι οι δεξιότητες που απαιτεί το blockchain είναι τις πιο δυσεύρετες στην αγορά. Ένα επιπλέον 14% απάντησε ότι το blockchain απαιτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή κουλτούρας του τμήματος Πληροφορικής, ενώ το 13% εκτιμά ότι συνολικά η δομή του ΙΤ έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα τεχνολογία. Η πρόκληση για τους CIOs δεν είναι μόνο να βρουν και να διατηρήσουν εξειδικευμένους μηχανικούς, αλλά να ικανοποιήσουν την αύξηση των πόρων που απαιτούν οι εξελίξεις του blockchain.

πηγή : www.sepe.gr